Nyheter

Här presenterar vi senaste nytt från Svensk Jazz

Gemensamt uttalande från svenskt jazzliv 2019-04-24

Kulturrådets uppdrag att fördela bidrag till arrangerande musikföreningar inom musikområdet är starkt ifrågasatt från olika håll inom musiklivet. Just nu är vi många inom jazzvärlden som är upprörda. I årets fördelning blev 13 jazzföreningar helt utan anslag och hälften av jazzklubbarna fick sänkt stöd. Detta trots att Kulturrådet haft ca 1,2 mkr mer i anslag att fördela. Hur har svensk musikpolitik kunnat hamna här?

Förlorad kunskap och försvagning av arrangörernas egna nätverk
I juni 2018 beslutade Kulturrådet på väldigt kort varsel och utan remissrunda att avskaffa vidarefördelningsmodellen för konsertarrangörer. Vi beklagar Kulturrådets beslut. Modellen innebar att musikriksförbunden (för jazz, folk- och världsmusik och kammarmusik) hade i uppdrag att fördela arrangörsstöd till sina medlemsföreningar och vi ser att denna modell under många år har gynnat en kontinuerlig kreativ utveckling inom riksförbunden – det vill säga arrangörernas egna nätverk – med målet att få fler välfungerande arrangörer i hela landet.

Varför Kulturrådet valde att i sin helhet avveckla modellen, utan att säkra riksförbundens kunskap på något sätt är för oss ofattbart.

Musik på lika villkor?

Kulturrådet fördelar cirka 700 mkr totalt till musikområdet. Av dessa pengar går ca 10 % till det fria musiklivets aktörer, främst inom samlingsgenrer som jazz, folk, värld, pop, barock och nutida konstmusik, men även till västerländsk konstmusik.

Av de 700 mkr går ca 32 mkr (4,5%) till verksamhetsstöd till musikarrangörer. Av dessa 32 mkr har Svensk Jazz fått ca 6 mkr, och vidareförmedlat till föreningar ca 4,5 mkr. Ca 90 % fördelas i den regionala Kultursamverkansmodellen, där en stor del av medlen går till musikinstitutioner, såsom konserthus, klassiska orkestrar och operahus. Det är uppenbart att merparten av det statliga musikanslaget finns i en traditionell, institutionell infrastruktur.

Det kan inte vara rättvist att det bara är inom just dessa 4,5 % av det statliga musikanslaget, som denna hårda prioritering ska göras.

I Kulturrådets öppna svar till Svensk Jazz (kulturradet.se 190228) skriver Kulturrådets GD:

”Dock har Kulturrådet inget uppdrag att dela in eller föra statistik över genrer, eller gynna vissa musikaliska uttryck framför andra. Vårt uppdrag är att det ska finnas en mångfald av musikaliska uttryck av hög kvalitet i hela landet.”

Menar Kulturrådet på allvar att jazzmusiken är positivt särbehandlad? Detta är ett anmärkningsvärt uttalande.

Etablerade klubbar med jazzinriktning runt om i Sverige har sedan 70-talet arbetat upp en kontinuerlig, stödberättigad verksamhet. Och snart 50 år senare handlar det fortfarande om mycket små stöd i sammanhanget. Som ändå betyder väldigt mycket.

Svensk musikpolitik är föråldrad

Kulturrådets sätt att fördela stöd till musik är föråldrat. Det har alltså snart gått 50 år sedan dörren till Kulturrådet öppnades på glänt för musikformer som verkar utanför konserthus och orkestrar. Och dörren står fortfarande bara på glänt. Under 50 år hinner traditioner skapas, ifrågasättas och tas spjärn emot, som leder till nya konstnärliga uttryck – det är så all utveckling fungerar.

Men inom stödet till ”det fria kulturlivet” – där fortfarande det mesta av musiken utanför konserthusens och orkestrarnas ordinarie verksamhet huserar – är medlen mycket begränsade och där premieras fortfarande bara det nyskapande. Detta leder till en obalans och i värsta fall en kannibalism inom musikområdet – äldre och nyare initiativ, det experimentella och traditionella måste kunna få verka sida vid sida. Det är så ett hållbart ekosystem byggs.

Sverige behöver ett musiklyft som gör att arrangörer och utövare oavsett musikalisk inriktning kan få jämbördiga villkor - både för att utvecklas konstnärligt och för att värna sina traditioner. Sverige behöver fler musikarrangörer som kan betala rimliga ersättningar till musiker – inte färre!

 

Amanda Ginsburg, jazzsångerska och låtskrivare

Amanda Sedgwick, jazzmusiker

Anders Jormin, musiker och professor

Ann-Sofi Söderqvist, kompositör, arrangör, jazzmusiker

Anna Berglund, musiker

Anna Lundquist, jazzsångerska och kompositör

Bobo Stenson, jazzpianist

Eric Birath, Fasching och Stockholm Jazz Festival

Eric Brandström Arellano, orkesterchef, Bohuslän Big Band

Fabian Kallerdahl, jazzpianist

Fredrik Ljungkvist, saxofonist och kompositör 

Fredrik Norén, musiker, orkesterledare och producent för Musik Västernorrland

Föreningen Sveriges Jazzmusiker

Georg Riedel, jazzmusiker och kompositör

Goran Kajfes, musiker

Hans Backenroth, musiker 

Ida Sand, musiker

Irene Nord-Engdahl, Jazz i Malmö

Jacob Karlzon, musiker

Jan Lundgren, pianist/konstnärlig ledare Ystad Jazz Festival

Johan Björklund, musiker och projektledare

Jonas Kullhammar, saxofonist

Josef Kallerdahl, musiker och medgrundare av HOOB records

Karin Hammar, jazzmusiker

Karin Inde och Gunno Sandahl, Svensk Jazz

Kenneth Johnson, ordförande Arrangörsrådet, Svensk Jazz

Lena Willemark, sångerska/riksspelman

Lina Nyberg, jazzsångerska och kompositör

Linnea Henriksson, artist

Lisa Nilsson, musiker, artist och skådespelare

Lisa Rydberg, violinist

Magnus Lindgren, jazzmusiker/kompositör

Magnus Nygren, OrkesterJournalen

Mathias Landaeus, musiker och kompositör

Miriam Aïda, artist och musikjournalist

Nils Landgren, artist

Ola Bengtsson, studierektor, lektor i jazzteori och gitarr, institutionen för Jazz, Kungliga Musikhögskolan

Peter Danemo, musiker och kompositör

Rigmor Gustafsson, sångerska

Sofia Jernberg, sångerska

Tomas Olsson, Nefertiti Jazzclub

Walter Brolund, orkesterchef Norrbotten Big Band

Vill du också skriva under? Gör det här!

 

Fler underskrifter:

Mårten Franzson, Hallsbergs Jazz- och Bluesklubb Ordförande/Arrangör
Tomas Ekström musiker
Jan-Ove Jönsson Jazzklubbsmedlem
Bo Kenne Stenungsunds Jazzförening
Holger Gross Frilansmusiker
Jojje Wadenius Musiker
Christer Eklund Musiker, styrelsemedlem Svensk Jazz
Peter Kastensson Sekr. Harry Arnold-sällskapet
Kjell-Arne Danemo Arrangör
Karl-Martin Almqvist Saxofonist
Maria Kvist Musiker kompositör
Tor-Björn Lyrhed Journalist
Hanna Koch Elmquist Sångerska, kompositör, musiker
Hans Olding musiker/kompositör
Per ”Ruskträsk” Johansson Träblåsare och lebensman.
Anders Bergquist Musiker
Mårten Magnefors Musiker/Konstnär/Lärare
Christer Eklund Projektledare arrangör
Sylvi Marklund körsångare
Conrad Boqvist Gitarrist
Roger Svedberg Vibrafonist och slagverkare
Terese Lien Evenstad Musiker
Kristina Murberger Humanist
Tania Naranjo Pianist,sångerska, kompositör-Malmö
Dan Berglund Musiker
Oliwer L. Stenberg Pianist, Arrangör, Projektledare
Sören Bråhn Jazzdiggare
Johnny Rödström Saxofonist och kompositör
Sten Wärnfeldt Musiktekniker
Palle Sollinger Musiker/Kompositör
Annika Veith Sångerska och ordförande för Scenkonst Jönköping
Aminah Al Fakir sångerska, låtskrivare
Mårten Lundgren Jazzmusiker
Lisa Björänge Sångerska och kompositör
Mats Edén Riksspelman, tonsättare
Mats Edén Riksspelman, tonsättare
Björn Cedergren Saxofonist
Martin Berger Musiker, jurist, ordförande Hudiksvalls Jazzklubb
Bengt Stark Lektor i jazztrumspel vid Kmh i Sthlm
Viktoria Tolstoy Sångerska
Katija Dragojevic Sångerska
Kary Persson Journalist och jazzälskare
Lena Swanberg Sångerska, kompositör
Birgitta Rhedin Pensionär
Cissi Larsson Jazzsångerska och klarinettist
Sannah Lindberg Jazzfan
Stefan Skoglund Musiker/pedagog
Tom Hård af Segerstad Redaktör JazzBladet, styrelseledamot Göteborg ClassicJazz
Ola Bothzén Musiker
Claes Janson Sångare
Jan Eriksson Amatörmusiker
Claes Jansson jazz
Pär-Anders Aronsson Civ. Ing.
Lisa Ullén musiker och kompositör
Arvid Jullander Basist
David Svensson Arkitekt
Ann Blom jazzpianist och pianolärare
Jerry Svensson Stödassistent
Niklas Carlsson Musiker
Lina Melander Sångerska
Christer Olofsson Trombonist
Stefan Holmberg Fritidsmusiker
Povel Widestrand Musiker
Torbjörn Helander Teaterdekorsnickare och fritidsjazzmusiker
Annika Westman Agent och producent
Carin Lundin Jazzsångerska
Kerstin Rybrant Barnö Pensionär
Anders Barnö Pensionär
Mikael Dalemo Arbetslagsledare ES-musik De la Gardiegymnasiet
Andrea Ravandoni Musiker
Erik bengtsson Musiker
Thomas Weibull Matematiker, jazzentusiast
Bengt Eriksson Musikjournalist
Bernt O Ericson Ordf. Crescendo, Norrköping
Mats Hallberg Musikskribent
Ulrika Edsmalm ordf Örebro Jazz&Blues
Alicia Lindberg Sångerska
Claes Åkesson styrelseledaot, Jönköpings Jazzklubb
Herman Lundgren Trumpetist
Lennart Wallnor Föreningen Jazzligan Fagersta
Stefan Rydéen Artist
Stefan Rydéen Artist
Thomas Engström Bubenko Musikstuderande
Fredrik Nordström Jazzmusiker/kompisitör
Clas Kristiansson Vissångare
Stella Gustin Jazzsångerska
Simone Wingfors Musiker
Jojje Wadenius Musiker
Olle Rådström Jazz i Mariefred
Karel Eriksson Trombonist, Kompositör
Martina Almgren Trumslagare & kompositör
Mikael Godee Musiker
Mattias Nilsson musiker / pianist
Jussi Edefors Musiker
Mats Nilsson Pianist, pedagog.
Erik Tengholm Jazzmusiker
Andreas Parmerud Frilansmusiker
Anton Forsberg Musiker
Patrik Boman Musiker
Bertil Fält Musikarbetare
Hannes Falk Junestav Musiker
Maria Sandgren Fil dr, musikpsykologi
Kjell Fhinn Öbacka Jazz & Blues
Rikard Ousbäck Musiker
Edin Bahtijaragic CEO VIctoriateatern
John Holmström Jazzpianist
Rikard Wadman musiker
Jesper Ekdahl JazzdiggRe
Karin Klingenstierna Sångerska och textskrivare
Hugo Ulfsson Saxofonist/saxofonlärare kulturskolan Lund
Rasmus Ringdahl Studerande Jazzmusiker, Musikhögskolan i Malmö
Peter Nordwall Musiker, kompositör, arrangör
Fredrik Olsson Jazzmusiker
Pär Kunze Musiker
Donovan von Martens Musiker och medgrundare Havtorn Records
Helene Mullor Jazzbarnmusiker-förälder
Lisa Ullén musiker och kompositör
Lars-Göran Ulander Jazzmusiker
William Olsson Träblåsare
Silvia Sardeira Jazziparken, WIJFSweden, Jazzambassaden
Alfred Lorinius Frilansande jazzbasist och kompositör

 

 

Senaste artiklar

På turné - hjälp oss att bredda bilden av internationella…

2019-09-18

På Turné är ett unikt samarbete mellan regionala musikinstitutioner och musikarrangörer över hela Sverige. Målet är en ny nationell turnéstruktur där alla ska kunna ta del av ett brett musikutbud...

Läs mer...

Svensk Jazz nya medlemsavgifter

2019-09-16

På 2019 års Jazzriksdag i Ystad röstade medlemmarna igenom ett nytt system för medlemsavgifter, med syftet att hitta ett mer rättvist system. Det förra systemet (som ingen verkar minnas när det...

Läs mer...

Ett nytt skivsläpp - extra nyhetsbrev i september

2019-08-27

    Fredrik Nordström : Svensk standard (El Dingo Records/ ELDCD10/ Border) Kärt återseende för denna trio som nu släpper sitt tredje album, det första på tio år. Denna gång har de...

Läs mer...

På turné - för nya, nationella turnéstrukturer

2019-09-13

På Turné är ett unikt samarbete mellan regionala musikinstitutioner och musikarrangörer över hela Sverige. Målet är en ny nationell turnéstruktur där alla ska kunna ta del av ett brett musikutbud...

Läs mer...

Ny app gör konserter mer tillgängliga

2019-08-21

TK-appen, TK står för Tillgänglig Kultur, syftar till att informera personer med funktionsnedsättning om och på vilket sätt konserter och andra arrangemang är tillgängliga. Just nu söker projektet dig som är...

Läs mer...

Välkommen Erik Kristoffersson, ny ekonom för Svensk Jazz

2019-08-19

Idag säger vi varmt välkommen till Erik Kristoffersson, som precis börjat som ekonomikonsult för Svensk Jazz. Erik har stor erfarenhet av både jazz och ekonomi: Efter musikhögskoleutbildning och arbete som musiker...

Läs mer...

Musikguiden i P3: Allt fler unga lyssnar på jazz

2019-08-16

Skärmklipp från Musikguiden i P3:s instagram Idag uppmärksammar Musikguiden i P3 att jazzintresset ökar hos unga. Citerade är Karin Inde från Svensk Jazz, Eric Birath från Fasching och Elena Wolay från...

Läs mer...

Kolla in de kommande skivsläppen för september!!

2019-08-15

    Martina Almgren : Peace of Mind (Oh Yeah Records/ OYR014/ Border) Trumslagaren Martina Almgrens andra album i eget namn. Peace of Mind tar avstamp i ett kollektivt samspel tillsammans med Elin...

Läs mer...

Inför Kulturrådets redovisning för 2019 (sker först vår…

2019-06-17

Från och med år 2019 ansöker alla konsertarrangörer om statligt stöd direkt från Kulturrådet och inte via sitt riksförbund. Med anledning av detta, kommer redovisningsblanketten se annorlunda ut och vara...

Läs mer...

Stort tack för Jazzfesten i Ystad!

2019-06-05

Så blev det äntligen dags för årets stora branschhelg Jazzfesten, i år i ett mestadels soligt Ystad! Stort tack till de fantastiska lokala värdarna Musik i Syd och Ystad Sweden...

Läs mer...

Seminarier på lördag eftermiddag

2019-05-20

Besök från Svenskt visarkivs jazzsamlingar – Roger Bergner och Viveka HallströmPlats: Stadsbiblioteket 13.15-15.15 Jazzfotografier berättarRoger Bergner berättar och visar exempel på hur jazzfotografiet har utvecklats från ren dokumentation till ett självständigt...

Läs mer...

Svensk Jazz söker ekonom/administratör - ansök senast 10 …

2019-05-18

Riksförbundet Svensk Jazz är en landsomfattande organisation för föreningar och andra organisationer som på olika vis är verksamma inom jazzmusikområdet i Sverige. De flesta av våra medlemmar är ideella föreningar...

Läs mer...

Juni månads nya album

2019-05-20

Hellskotta: Badibado (Periferi Records / PRFRICD007/ Border/ The Orchard)  Hellskottas tredje album. Denna gång har de rytmiska elementen legat till grund för kompositionerna men med fortsatt extrovert stil där groove...

Läs mer...

Cornelia Nilsson får stipendium

2019-05-13

Fotograf: Jens Kranen Pressmeddelande 2019-05-13Jazztrumslagaren Cornelia Nilsson tilldelas årets pris från Bengt Säve-Söderberghs stipendiefond. Cornelia är en vårdare av jazzens traditioner samtidigt som hon bidrar till musikens förnyelse. Hon är ung...

Läs mer...

Vem vill bli värd för Jazzfesten med Jazzriksdagen 2021?

2019-05-06

Jazzfesten är årets stora branschmöte och konferenshelg med seminarier, konserter, samkväm och - en stor galakonsert med prisutdelning för att manifestera jazz i bred bemärkelse. Helgen avslutas på söndag förmiddag...

Läs mer...

Rapport från Jazzahead i Bremen 25–28 april

2019-05-03

Den 25–28 april var det åter dags för den internationella jazzmässan Jazzahead att gå av stapeln i Bremen, Tyskland. Drygt 3500 delegater från sextio nationer hade samlats för att under...

Läs mer...

Årsmöteshandlingar till Jazzriksdagen 2019

2019-05-13

Nu finns årets handlingar tillgängliga inför vårt årsmöte i Ystad. Du hittar dem här! (Klicka dig vidare till mappen "Jazzfester" och välj "2019 Ystad") Senast två veckor före årsmötet (som sker under...

Läs mer...

Fartyg 6 representerar Sverige i Paris

2019-04-23

Fartyg 6 kommer att representera Sverige på Nordic Jazz Comets Showcase i Paris. Sextetten av starka och unika musiker gör sin egen form av jazz på showcaset som i år hålls...

Läs mer...

Nya jazzalbum som släpps i maj! 🎵 🎶

2019-04-23

    Nils Berg Cinemascope: We Seem To Be Drifting Apart (HOOB records/    HOOB076/  Border/ The Orchard)  Improviserade soultryckare, Marockos första kvinnliga guimbri-spelare och inspelningar från Mozambique, Kalifornien och Oslo...

Läs mer...

Årets Jazzkommun 2019

2019-04-12

(På bilden: Nisse Sandström med Norrköpingsmusiker på Crescendo under Kulturnatten 2018) Styrelsen för Riksförbundet Svensk Jazz har utsett Norrköpings kommun till Årets Jazzkommun 2019. Utdelningen kommer att ske den 31 maj på...

Läs mer...

Tipsa till Klubbnytt i OrkesterJournalen

2019-04-11

  Från och med juni 2019 kommer Svensk Jazz att presentera uppslaget Klubbnytt i OrkesterJournalen. Klubbnytt kommer att vara ett fönster för landets arrangörer, där vi får möjligheten att lyfta frågor och påverka...

Läs mer...

Aktuell jazzprofil - Anna Lundqvist

2019-04-11

Anna Lundqvist är musiker och musikskapare med allt vad det innebär. Till en början var jazzens uttryck något främmande, men har nu identifierat sig som jazzmusiker i drygt 20 år...

Läs mer...

Årets Jazzklubb 2019

2019-04-10

Svensk Jazz har instiftat en ny utmärkelse och i år delas den ut för tredje gången, årets pristagare är Musikföreningen Crescendo, som alltså blir årets jazzklubb 2019. - Det är mycket...

Läs mer...

Nu är det dags att redovisa 2018 års statliga arrangörsst…

2019-04-04

Skicka in din redovisning senast den 1 maj! Nu är det dags för alla föreningar som har haft statligt arrangörsstöd under 2018 att ange ekonomiskt utfall för förra året i en...

Läs mer...

Internationella företrädare vädjar till Kulturrådet att …

2019-03-20

Ikväll går två stora företrädare för internationellt jazzliv ut med ett öppet brev till Kulturrådet med anledning av jazzens situation i Sverige. Så här skriver det tyska skivbolaget ACT och...

Läs mer...

Svensk Jazz på Folk och Kultur

2019-03-18

  Boksläpp, musikpolitisk debatt och montervärdar - Svensk Jazz hade fullt upp under Folk och Kultur! Folk och Kultur är ett nationellt, kulturpolitiskt konvent som i år gick av stapeln för andra...

Läs mer...

Umeå Jazzfestival får ny huvudman!

2019-03-07

”Under förutsättning att nödvändiga beslut fattas i respektive nämnd och styrelser, innebär detta en treårig överenskommelse där Umeå Folkets Hus övertar huvudmannaskapet.” Så skriver Umeå Kommun i ett pressmeddelande idag.  Mycket...

Läs mer...

Vårens första heta jazzalbum!

2019-03-09

  Olimpias Orkan: Sefir (PACAYA records PACAYA26/ PACAYA records/ The Orchard)  Sefir är namnet på Olimpias Orkans debutalbum som släpps på PACAYA records den 15e mars. Septetten startades 2017 av kompositören...

Läs mer...

Aktuell jazzprofil: Gunno Sandahl

2019-03-05

Gunno Sandahl valdes våren 2018 till ordförande för Svensk Jazz. Han har haft lite tid på sig att bli varm i kläderna och vi är nyfikna på hur det första...

Läs mer...

Öppet brev till Kulturrådet

2019-02-25

Hej Kulturrådet! Vi har haft en hel del dialog de senaste månaderna (se tidigare korrespondens på denna länk, i mappen "Vår dialog med Kulturrådet"). Nu har det gått en dryg vecka...

Läs mer...

Nominera till styrelse och arrangörsråd!

2019-02-24

I formuläret här nedanför kan du nominera personer till Svensk Jazz styrelse och arrangörsråd. Valet sker i samband med Jazzriksdagen (vårt årsmöte), under Jazzfesten i Ystad helgen den 31 maj...

Läs mer...

Serien Aktuell jazzprofil är snart tillbaka!

2019-02-22

              Det var länge sedan vi uppdaterade Aktuell jazzprofil, men det ska bli ändring på det. Inom kort kommer du få lära känna fler som verkar inom fältet jazz i Sverige -...

Läs mer...

Jazzens situation beskrivs i riksmedia

2019-02-15

Senaste dygnet har jazzens situation belysts i tv, radio och tidningar i hela landet. Efter Kulturrådets besked om årets fördelning av statliga arrangörsstöd, har Svensk Jazz med flera hjälpts åt att...

Läs mer...

Nya jazzalbum som släpps i mars! 🎷🎶

2019-02-20

  Malin Wättring 4: Live in Hamburg (Havtorn Records HR054/ Havtorn Records/The Orchard)  Den 8 mars 2019 släpper Malin Wättring 4 albumet Live in Hamburg på Havtorn Records. Skivan är en liveinspelning...

Läs mer...

Ett dråpslag för jazzen och föreningar på mindre orter

2019-02-14

Under onsdagen lämnade Kulturrådet sitt besked om fördelning av statligt arrangörsstöd för innevarande år. Beskedet visade sig innebära ett värstascenario för 13 jazzföreningar i Sverige. Helt utan förvarning, nästan två månader in på året, fick de...

Läs mer...

Modiga konserter - en handbok med publiken i fokus

2019-02-11

Handboken Modiga konserter är här! Den lanserades under Folk & kultur i Eskilstuna den 6 februari. Handboken är framtagen av MAIS (Musikarrangörer i samverkan) i nära samarbete med Add Gender och...

Läs mer...

Musikpolitisk debatt på Folk och Kultur

2019-01-30

  Varmt välkommen på "Agenda för svensk musikpolitik" torsdagen den 7 februari kl 10-11 under Folk och Kultur i Eskilstuna Nätverket Ett musikliv för alla! som samlar 22 nationella musikorganisationer -...

Läs mer...

Regionala arrangörsträffar inleder året

2019-01-10

Den 25 november träffades ca 25 konsertarrangörer från mellan-Sverige i Örebro för regional träff med Svensk Jazz. På mötesagendan stod aktuell info från Svensk Jazz och tid för diskussion...

Läs mer...

Anmälan till Jazzfesten i Ystad 2019

2019-01-08

Varmt välkommen till den stora Jazzfesten i Ystad 31 maj - 2 juni 2019 - mingel och möten, mat och musik, seminarier och workshops samt Svensk Jazz årsmöte Jazzriksdagen. Här...

Läs mer...

Tjänster och tilläggstjänster i medlemsregistret MyClub

2018-12-17

Som medlem i Svensk Jazz får ni kostnadsfritt tillgång till medlemssystemet MyClub.se med följande tjänster: Aktiveras av Svensk Jazz efter ingått medlemskap, support av tjänsterna utförs av Svensk Jazz (Ordinarie pris: 1 kr per...

Läs mer...

Anmäl ditt intresse att spela på Nordic Jazz Comets

2018-12-17

Nordic Jazz Comets startade år 2000 och har sedan dess varit en återkommande händelse på den nordiska jazzscenen. Det huvudsakliga syftet är att skapa uppmärksamhet för nya jazztalanger, ge dem...

Läs mer...

Sprida jazzen vidare - rapport från Rinkeby

2018-12-16

I våras inleddes ett pilotprojekt där musikerna Peter Asplund och Magnus Lindgren träffade ungdomsblåsorkestern på Kvarnbyskolan i Rinkeby. Syftet var att öka barns och ungdomars intresse för jazzmusik och bredda...

Läs mer...

Årets sista nyhetsbrev är här med skivreleaser för decem…

2018-12-05

   God jul och gott nytt år önskar Jazzapparat!  💫🎄🎊 Mats Dimming: Gunilla (Pälsrobot Records PRDR009/ Distrosong)  För ett par år sedan släppte han soloskivan ”Bængt”, namngiven efter hans morfar. Nu är kontrabasisten...

Läs mer...

Jazzahead 2019!

2018-11-06

Jazzahead är namnet på världens största jazzbranschmässa, som äger rum i Bremen i Tyskland i slutet av april varje år. Nästa gång är det dags 25-28 april 2019. Sedan år 2010...

Läs mer...

Svensk Jazz ❤️ OrkesterJournalen

2018-10-29

  OrkesterJournalen började ges ut 1933, mest som ett reklamblad för Nordiska Musikförlaget. I takt med att jazzen blev allt mer populär växte också OrkesterJournalen fram som en tongivande röst för...

Läs mer...

Kulturrådets krav på tillgänglighet för konsertarrangör…

2018-10-21

Senast under 2016 ska konsertarrangörer med statligt stöd uppfylla Kulturrådets krav gällande tillgänglighet. Arrangörer utan egen lokal behöver inte åtgärda något, men ska redogöra på sin hemsida om hur det...

Läs mer...

Nya jazzalbum som släpps i november!

2018-10-23

Jessica Curran & Gustav Lundgren: Love and Silence (Lundgren Music, LMCD020 / Plugged Records) Ny EP Med musik av Gustav Lundgren & texter av Jessica Curran (USA)Jessica Curran - sång...

Läs mer...

Höstens reflektioner från Arrangörsrådets nya ordförand…

2018-10-01

Hösten har gjort sitt intåg med buller och bång i Sörmlandsskogarna, denna gång med nedfallna träd och krossat glas. Vi blir lika förvånade varje år. Oj då vi fick visst nattfrost...

Läs mer...

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på vår webbplats