digital jazzriksdag

I lördags genomfördes för första gången i världshistorien en digital Jazzriksdag!

54 personer deltog från överallt i Sverige. Calle Nathanson, till vardags VD för Folkets hus och parker tillika ordförande för Ideell Kulturallians, valdes till mötesordförande och tog oss tryggt och smidigt genom mötesförhandlingarna.

År 2019 års verksamhet gicks igenom och styrelsen beviljades därefter ansvarsfrihet. Verksamhetsberättelsen för 2019 fastställdes efter att några korr-fel åtgärdats. Kolla in den här!

Styrelsens förslag att låta ordinarie medlemmar i Föreningen Sveriges Jazzmusiker automatiskt bli enskilda medlemmar (dvs. med yttrande- och förslagsrätt, men inte rösträtt) antogs.

Stämman informerades om styrelsens verksamhetsplan för året och därefter skedde årets val till styrelse, revisorer, valberedning och arrangörsråd. Resultatet innebar inga större förändringar, men Helena Lindvall går från suppleant till ordinarie i styrelsen och ersätter därmed Helen Ortman, efter hennes fyra år i styrelsen - stort tack Helen! 🌺 Och vi välkomnar Ulrika Edsmalm som ny suppleant i styrelsen, Ulrika, som också fortsätter som ledamot i arrangörsrådet. Se alla Jazzriksdagens val här nedan.

Svensk Jazz styrelse 2020

Gunno Sandahl, ordförande, Stockholm
Almaz Yebio, vice ordförande, Malmö
Christer Eklund, kassör, Stockholm
Lisa Frangeur Wingren, sekreterare, Tingsryd
Hans Olding, Stockholm
Vanessa Liftig, Göteborg
Kenneth Johnson, Örebro
Lars-Göran Ulander, Saxnäs
Irene Nord-Engdahl, Malmö
Sten Elmgart, Eskilstuna
Helena Lindvall, Umeå

Suppleanter:
Marie Sjaavik Hansen, Gnesta
Lina Nyberg, Stockholm
Ulrika Edsmalm, Örebro

Arrangörsrådet:
Kenneth Johnson, ordförande
Ulrika Edsmalm (mitt)
Åsa Westling (norr)
Maggan Sjölander (norr)
Johan Björklund (väst)
Qlaez Wennberg (väst)
Kjell Lövbom (öst)
Micke Henriksson (syd)

Valberedning:
Bronson Månsson, sammankallande
Kjell Robertson
Silvia Sardeira

Revisorer:
Mikael Jennel, aukt. revisor
Hasse Lehto, förtroendevald revisor
Christer Werner, förtroendevald revisorsuppleant

Senaste artiklar

Senaste info om Jazzfesten

2021-02-15

   JAZZFESTEN I VÄSTERÅS FLYTTAD - NYTT DATUM 20 - 22 AUGUSTIPå grund av rådande pandemi är det oklart om, och i så fall hur, Jazzfesten skulle kunna genomföras i maj...

Läs mer...

Digitala Jazzriksdagen 2020

2020-04-01

Som vi tidigare har meddelat i mail och nyhetsbrev, kommer vårt årsmöte Jazzriksdagen att ske digitalt i år, pga Coronapandemin. Vi låter datumet vara det samma som gällt i Västerås...

Läs mer...

Jazzfesten i Västerås inställd och flyttad till 2021

2020-03-19

    Vi måste tyvärr meddela att Jazzfesten i Västerås den 8 - 10 maj 2020 ställs in p.g.a. det rådande osäkra läget med spridningen av Covid-19. Det är ett oerhört tråkigt besked...

Läs mer...

Stort tack för Jazzfesten i Ystad!

2019-06-05

Så blev det äntligen dags för årets stora branschhelg Jazzfesten, i år i ett mestadels soligt Ystad! Stort tack till de fantastiska lokala värdarna Musik i Syd och Ystad Sweden...

Läs mer...

Seminarier på lördag eftermiddag

2019-05-20

Besök från Svenskt visarkivs jazzsamlingar – Roger Bergner och Viveka HallströmPlats: Stadsbiblioteket 13.15-15.15 Jazzfotografier berättarRoger Bergner berättar och visar exempel på hur jazzfotografiet har utvecklats från ren dokumentation till ett självständigt...

Läs mer...

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på vår webbplats