Så blev det äntligen dags för årets stora branschhelg Jazzfesten, i år i ett mestadels soligt Ystad! Stort tack till de fantastiska lokala värdarna Musik i Syd och Ystad Sweden Jazz Festival samt alla övriga samarbetsparter – tack vare och tillsammans med er kan vi hålla den här höga nivån på innehåll och samtal.

Och tack alla Svensk Jazz medlemmar som ser till att hålla upp närvaron – och därmed demokratin – i vårt riksförbund!

Vi inledde helgen som vanligt med en aktivitet för att värma upp lite. Årets isbrytare hette stadsvandringar i Ystad. Tre turer, som gick genom staden eller teatern.

På vår facebooksida har vi skapat ett fotoalbum från årets Jazzfesten. De flesta är tagna av fotografen tillika Jazz i Nynäshamns ordförande Gösta Rising – stort TACK Gösta!

Första samlingen på Jazzfesten skedde på middagen i en av Sveriges äldsta folkets parker – Surbrunnsparken. Där vi alla hälsades välkomna till Ystad och de första prisutdelningarna skedde. Efter middagen var det dags för konserter på Ystad Teater: Makross, We Float och Almaz Yebio spelade varsitt set i den fantastiska teatern.

På lördagsmorgonen öppnades mötet av ordförande Gunno Sandahl och därefter valdes chefen för Ystad Sweden Jazz, Thomas Lantz till Jazzriksdagens mötesordförande. Stort tack för trygg och säker mötesledning, Thomas!

En timme före lunch var det dags att starta seminariedelen av Jazzfesten 2019. Inbjudna gäster för året var Veronica Lamppa Lönnbro, Luciana Marques och Jakob Eknor från Kulturrådet som ombads att svara på några av de mest återkommande frågorna från arrangörsledet ang. statsbidraget. Kulturrådets representanter var även tillgängliga efter seminariet för fler frågor från arrangörerna på plats. Rebecka Eriksson, Eva Omagbemi och Peter Pontvik från Samspel, presenterade de förslag som tagit fram på nationella turnémodeller under projekttiden.

Sista halvtimmen reflekterade en panel kring vad jazzlivets största utmaningar är inför kommande år. I panelen satt Lina Nyberg, ordförande för Föreningen Sveriges Jazzmusiker, Kenneth Johnson, ordförande i Svensk Jazz arrangörsråd samt Peter Wilgotsson, festival- och utlandschef på Musik i Syd. Karin Inde, Svensk Jazz verksamhetsledare ledde samtalen.

Förmiddagen avslutades med att samtliga i lokalen tillsammans gjorde en prioritering av de insatser som behövs göras gemensamt i jazzlivet. Stort tack för allas medverkan!

På eftermiddagen var det dags för fem stycken workshops att välja bland:

  • Framtidens Jazzdiggare - UNGA Musik i Syd
  • Keychange - Mia Ternström och Ragnar Berthling, Musikcentrum Riks
  • Svenskt visarkiv, jazzavdelningen - Roger Bergner och Viveka Hellström 
  • Att göra sin röst hörd - Susanne Hedin
  • Viral Marknadsföring - Petter Seander, Samarr med Musikalliansen

Lördagskvällen inleddes med lite fri tid för egna möten, innan det var dags för fantastisk middag på Ystad Saltsjöbad och därefter stor galakonsert Ystad Teater med musiker som Bobo Stenson, Anders Jormin, Maggi Olin, Viktoria Tolstoj, Jan Lundgren, Helge Albin, Elin Forkelid, Gilbert Holmström, Mimi Terris m fl.

På söndagsmorgonen återupptogs mötesförhandlingarna och förbundet fastställde verksamhetsplan och valde en styrelse, ett arrangörsråd, revisorer och valberedning för det kommande året. Här nedanför presenteras valen som gjordes.

Ny modell för medlemsavgifterna klubbades
Ett viktigt beslut som togs på stämman i år gällde medlemsavgiftssystemet, som nu är ändrat.Medlemsavgiften baseras numer på hur mycket intäkt medlemmen har enligt bokslutet, samt om medlemmen är en juridisk person och därmed har rösträtt. Enskilda firmor/personer har ingen rösträtt och beslutade ha en årlig medlemsavgift på 500 kr. Föreningar och företag har en medlemsavgift enligt följande skala: <100 tkr i intäkter = 800 kr, <250 tkr = 1600 kr, <500 tkr = 2400 kr, <750 tkr = 3200 kr, >1000 tkr = 4000 kr. Kontentan är att de som erhållit statligt stöd via förbundet får en lägre medlemsavgift än tidigare och de som erhållit statligt stöd direkt från Kulturrådet får en högre medlemsavgift. Dyker det upp frågor om den nya medlemsavgiften? Kontakta gärna Karin Inde.

Resten av årsmötets beslut återfinns i protokollet, som du snart kommer att hitta på denna länk i mappen "Årsmötesprotokoll", det vill säga när det är justerat och klart!

Stort tack till ALLA - värdar, samarbetsparter, styrelse, arrangörsråd, musiker och artister, föreläsare och deltagare - som gjorde Jazzfesten till vad den blev i år; enligt oss väldigt energigivande och inspirerande!

Vad ni alla tyckte hoppas vi att ni berättar i den lilla enkät som nyligen skickats ut per mail. Era svar kommer hjälpa oss att göra Jazzfesten i Västerås nästa år ännu bättre - ni har väl skrivit upp 8-10 maj i kalendern?

Årets val av förbundsstyrelsen

Årets val av ledamöter (på 2 år):
Omval: Almaz Yebio, vice ordförande
Omval: Christer Eklund, kassör
Omval: Lars-Göran Ulander
Nyval: Irene Nord Engdahl
Nyval: Sten Elmgart

Sittande ledamöter (1 år kvar):
Gunno Sandahl, ordförande
Lisa Frangeur Wingren, sekreterare
Helen Ortman
Vanessa Liftig
Kenneth Johnson
Hans Olding

Årets val av suppleanter (på 1 år):
Nyval: Helena Lindvall
Nyval: Marie Hanssen-Sjåvik
Nyval: Lina Nyberg

Årets val av arrangörsrådet

Årets val av ledamöter:
Omval, 2 år: Per-Mikael Henriksson
Omval, 2 år: Qlaez Wennberg
Fyllnadsval, 1 år: Kjell Lövbom (ersätter Irene Nord Engdahl, som valt att avgå)

Sittande ledamöter (1 år kvar):
Kenneth Johnson, ordförande
Åsa Westling
Ulrika Edsmalm
Margareta Sjölander
Johan Björklund

Årets val av revisorer
Hans Lehto, revisor
Christer Werner, revisorssuppleant

Årets val av valberedning
Bronson Månsson, sammankallande
Silvia Sardeira
Kjell Robertson

Årets pristagare

Till Årets jazzkommun utsågs Norrköping och på plats var ordförande för Kultur- och Fritidsnämnden Olle Johansson, för att motta det ärofyllda priset.

Motivering: ”Norrköping Årets Jazzkommun 2019 visar tecken på en stor framsynthet och klokskap.

För ett antal år sedan tog Norrköpings kommun ett samlat grepp för att skapa en positiv vision med musiken i fokus. Norrköping ska uppfattas av omvärlden som en stad där musiklivet blomstrar och där det finns goda möjligheter till utveckling, utbildning och att utöva musikbranschens alla yrken. Norrköpings kommun ska stimulera utvecklingen av kommunens musikliv genom att målmedvetet uppmuntra nytänkande, nyskapande och företagande inom musikområdet. Dessa ambitioner börjar nu att realiseras och vi hoppas att det goda initiativet sprids likt ringar på vattnet till andra kommuner i vårt långa land.”

Till Årets jazzklubb utsågs Musikföreningen Crescendo i Norrköping.

Motivering: ”Crescendo Årets jazzklubb 2019 är mycket bra på att skapa fantastiska möten mellan musik och publik i arrangemangets alla delar. Här skapas en unik kombination av ungt, modernt och hundraårig tradition i ett brett utbud av internationella, nationella såväl som lokala musikgrupper. Med lyhördhet och ett interagerande publikarbete utvecklas det musikaliska utbudet hela tiden. Balansgången att locka till sig ny publik och samtidigt behålla den gamla har rönt framgångar hos den äldsta jazzklubben i Sverige, 60 år ung och fortfarande under ständig utveckling, Crescendo är ett föredöme att inspireras av. Vi lyfter på hatten och gratulerar.”

Årets Jazzkanna tilldelades saxofonisten Elin Forkelid.

Motivering: Elin Forkelid är sedan många år en mycket personlig och uppskattad musiker, både i sin egen grupp och i många andra ensembler och sammanhang. Hennes musik är närmast som en berättande stämningsfull röst, som tar med oss på olika resor. Ibland är hon stillsam och mjuk, som i en saga. Ibland flödar uttrycket både pampigt och snabbt, som om hon samtidigt vill säga något mer, hinna bara beskriva lite till. Därför är också hennes titlar noga utvalda. Stil, ton och takt skiftar, men budskapet känns alltid igen - att vi ska våga tro, att vi både ska tänka och känna i livet. Sålunda. Oavsett vad hon har i sinnet är vi redo att lyssna och drömma just så till Elin Forkelid. Lite till, ännu mer. Igen, och igen.

Lifetime Achievement, Svensk Jazz hederspris för livslång insats inom jazzmusiken, tilldelades saxofonisten Gilbert Holmström.

Motivering: ”Gilbert Holmström föddes på -30 talet i Göteborg. Det var en livespelning med Charlie Parker som fick honom att välja altsax. Instrumentets hemligheter lärde han sig på Malmö Musikkonservatorium parallellt med tandläkarstudier. Tandläkare och jazzmusiker, en av de mest lysande av den svenska jazzens freeformpionjärer med tenorsax som verktyg. ”Utan Misstankar” med hans kvintett från 1965 är en milstolpe. Inledning på en frustande vital musikgärning som låtit sig inspireras av all jazz ”post – bebop” i växelbruk. När kvintetten blev Mount Everest 1972 utforskades fusionen jazz-rock för att 1975 återvända till friheten med en annan milstolpe ”Waves from Albert Ayler”, återutgiven år 2000. Gruppen blev årets ”Jazz i Sverige” 1979. Efter ett par decennier av fortsatt växelbruk kom ”Mandelbrot Set” 2007. En kraftfull påminnelse från en då 70-årig musiker om att jazz är en pågående forskningsresa. ”

Basisten, Svensk Jazz utmärkelse för personer som gjort jazzen stora tjänster utan att spela, tilldelades Lars Westin, som på grund av sjukdom inte kunde medverka.

Motivering: ”LARS WESTIN är en mångsysslare i det jazzliv som inte syns på scenerna runtom i landet, men som är ovärderligt för att skapa kunskap om och intresse för jazzen som genre. Han har varit jazzjournalist under hela sitt liv, och författare till ett flertal böcker om jazz. Under drygt två decennier var han redaktör för världens äldsta jazztidskrift – Orkesterjournalen, och han har dessutom gjort en mängd jazzradioprogram under årens lopp, inte minst med djupdykningar i radioarkivet för att belysa jazzens historia. Lars Westin är också en av männen bakom skivbolaget Dragon, som sedan 1975 har gett ut hundratals produktioner med svensk kvalitetsjazz. Och som om denna meritlista inte vore imponerande nog så har han varit en av de drivande krafterna för att åstadkomma den hyllade samlingen av CD-boxar med titeln ”Svensk Jazzhistoria”. Lars Westin är en synnerligen värdig mottagare av 2019 års utmärkelse ”Basisten” för sina insatser i jazzens tjänst.”

Bengt Säve-Söderberghs stipendium tilldelades trumslagaren Cornelia Nilsson.

Senaste artiklar

Jazzfesten i Västerås 7 - 9 maj 2021

2020-10-02

  Vi planerar för Jazzfesten i Västerås den 7 - 9 maj 2021. Mer info kommer närmare årsskiftet. Håll tummarna för att vi kan ses i maj för att njuta av...

Läs mer...

Senaste info om Jazzfesten

2020-08-19

    Vi planerar för Jazzfesten i Västerås den 7 - 9 maj 2021. Mer info kommer närmare årsskiftet. Håll tummarna för att vi kan ses i maj för att njuta av...

Läs mer...

Rapport från den digitala Jazzriksdagen

2020-05-11

I lördags genomfördes för första gången i världshistorien en digital Jazzriksdag! 54 personer deltog från överallt i Sverige. Calle Nathanson, till vardags VD för Folkets hus och parker tillika ordförande för...

Läs mer...

Digitala Jazzriksdagen 2020

2020-04-01

Som vi tidigare har meddelat i mail och nyhetsbrev, kommer vårt årsmöte Jazzriksdagen att ske digitalt i år, pga Coronapandemin. Vi låter datumet vara det samma som gällt i Västerås...

Läs mer...

Jazzfesten i Västerås inställd och flyttad till 2021

2020-03-19

    Vi måste tyvärr meddela att Jazzfesten i Västerås den 8 - 10 maj 2020 ställs in p.g.a. det rådande osäkra läget med spridningen av Covid-19. Det är ett oerhört tråkigt besked...

Läs mer...

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på vår webbplats