Förbundet bildades ursprungligen 1948 efter ett upprop i OrkesterJournalen och jazztidskriften Estrad och med inspiration från de franska Hotklubbarna, under namnet Svenska Jazzklubbarnas Riksförbund. Organisationen bytte 1968 namn till Svenska Jazzriksförbundet. Vill du veta mer om förbundets första 50 år? Beställ gärna jubileumsboken Svenska Jazzriksförbundet 50 år (författare: Göran Engström)Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Svenska Jazzriksförbundet var under 2010 och 2011 en organisation som funderade ordentligt på hur den svenska jazzen ska få en stark röst och gemenskap värd namnet. Resultatet blev en ny och flexibel organisation som nu välkomnar fler medlemstyper än tidigare. Jazzen är en genre som inte har några offentliga institutioner och behovet av en gemensam röst och företrädare är därför extra stort.

Jazzen expanderar
Antalet jazzföreningar som blivit medlemmar i förbundet har ökat med 25 % de senaste åren, men även utanför det expanderar jazzfältet kraftigt. Fler och fler festivaler ser dagens ljus, nya typer av jazzarrangörer dyker upp där man minst anar det och den snabbt växande skaran musiker formerar sig på olika sätt och fyller ofta flera olika roller i samma sammanslutning. Lägg därtill alla de särskilda intressen inom jazzfältet som samlar engagerade människor. Några vill hedra minnet av en särskild musiker, andra vill bevara notarkiv från vår hundraåriga genre. Denna typ av intresseorganisationer vill vi också välkomna som nya medlemmar.

Svenska Jazzriksförbundet blev Svensk Jazz
Tidigare har Svenska Jazzriksförbundet varit till för i första hand konsertarrangerande ideella föreningar, men i förändringsarbetet har man konstaterat att det är verksamhetens art som är intressant och inte hur den är organiserad.  Som en konsekvens av denna större förändring och en markering av att organisationen går in i ett nytt skede i sin dryga 60-åriga historia ändrades också namnet till det kortare och mer representativa “Svensk Jazz”.

Öppet klimat
Genregränserna är idag svårare att definiera men poängen med att formulera den nya organisationen Svensk Jazz är mer att förena än att agera gränsvakt. Klimatet ska vara öppet inom genren men också vid de alltmer svårdefinierade gränserna till andra. ”Välkommen” är ordet!

Medlemskategorier
De ideellt drivna jazzklubbarna är den största delen i vår organisation men utöver dessa välkomnar vi följande medlemskategorier:

Stora och små festivaler
Olika typer av musikersammanslutningar och -bolag
Olika typer av arrangörer
Andra intresseorganisationer inom samlingsgenren jazz

Frågor?
Är du nyfiken på Svensk Jazz, vill du kanske diskutera medlemskap eller har du några andra frågor? Kontakta Svensk Jazz kansli, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller 08-407 17 40.

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på vår webbplats