Namnbyte

Svensk Jazz är tidigare känt som Svenska Jazzriksförbundet men bytte i maj 2011 namn till det mer representativa Svensk Jazz. Namnbytet markerar att förbundet gick in i ett nytt skede i sin långa historia av att samla det svenska jazzlivet. Förbundet som tidigare, i huvudsak, samlat landets jazzklubbar välkomnar nu också musikerorganisationer av olika slag, festivaler, nya typer av arrangörer och andra intresseorganisationer inom jazzen.

Medlemmar

Eftersom det traditionellt är arrangerande jazzföreningar som är medlemmar i förbundet är det också den dominerande medlemskategorin. Totalt har förbundet drygt 180 medlemmar där de flesta är ideella föreningar, men en del andra organisationsformer får också plats. Det är kärleken till musiken och inte hur man är organiserad som förenar medlemmarna. De över 100 jazzklubbarna som är anslutna till Svensk Jazz arrangerar årligen över 2000 konserter, vilka genom skilda förutsättningar och smakriktningar bildar en imponerande bred bild över det som kan kallas jazz i Sverige idag.

Samarbeten

Vad som är jazz är en evig fråga inom fältet, men förbundet som sådant är mer välkomnande än exkluderande. Jazzen utvecklas ständigt, men för den sakens skull så är jazz av äldre snitt lika intressant idag som den var tidigare. Det pågår ett intensivt arbete för att söka samarbete och stöd hos kommuner, bildningsförbund, länsmusikstiftelser och sponsorer. Svensk Jazz har, sedan Rikskonserter lades ner, ökat sitt samarbete med en rad olika musikorganisationer över landet när det till exempel gäller att skapa nationella turnéstrukturer och att lyfta fram svensk jazz i utlandet. Vi genomför också en del utvecklingsprojekt för genren eller för musik- eller kulturfältet som helhet. Förbundet har också sedan länge arbetat med att skapa mötesplatser för ungas musicerande.

I samarbete med flera regionala musikorganisationer, arrangerar Svensk Jazz årligen den stora Jazzfesten med målet att samla Sveriges alla jazzaktörer till en helg i maj fylld av musik, möten och samtal kring jazzens villkor och framtid. Det är också här vårt årsmöte Jazzriksdagen äger rum. Under Jazzfesten, som äger rum i olika städer olika år, utdelas sedan ett antal år tillbaka utmärkelser med syftet att stimulera jazzlivet.

Medlemskap

Svensk Jazz är medlem i MAIS (Musik Arrangörer I Samverkan) som förutom oss består av ytterligare nio ideella riksorganisationer. Vi är också medlemsorganisation i studieförbundet Kulturens Bildningsverksamhet och i den internationella jazzorganisationen Europe Jazz Network. Svensk Jazz är också stolt stiftare av stiftelsen Orkester Journalen.

Styrelsen

Förbundets högsta beslutande organ är årsmötet Jazzriksdagen, som årligen väljer en styrelse. Styrelsen i sin tur ansvarar för förbundets kansli. På kansliet, eller jazzkontoret som det kallas, finns fyra anställda, på sammanlagt ca 2,5 tjänster. Karin Inde är förbundets verksamhetsledare.


Verksamhetsprogram och styrdokument

Jazzriksdagen fastställer förbundets verksamhetsprogram. Här kan du ta del av vårt nuvarande verksamhetsprogram. På hemsidan finns också övriga styrdokument för förbundet utlagda. Du hittar dem under menyn Dokument / Styrdokument.

 

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på vår webbplats