Med anledning av #metoo-uppropet vill Svensk Jazz deklarera sin tydliga ståndpunkt.

Innehållet i och omfattningen av kvinnors vittnesmål om sexuella trakasserier och övergrepp i vår bransch är upprörande. Svensk Jazz har de senaste åren arbetat för att på olika sätt förbättra jämställdheten inom jazzlivet.

I Svensk Jazz verksamhet råder nolltolerans av trakasserier och övergrepp och vittnesmål ska alltid tas på allvar. Så här står det i förbundets antidiskrimineringsplan: ”Förbundets ståndpunkt när det gäller diskriminering på grund av kön, sexuell läggning, könsuttryck/identitet, ålder, etniskt ursprung, religion eller funktionsnedsättning är givetvis att det inte tolereras. Alla typer av diskriminering är ett allvarligt hot mot utvecklingen inom organisationen.”

Om någon misstänker ett fall av diskriminering och/eller trakasserier ska ledningen eller styrelsen kontaktas. Svensk Jazz-kansliet finns tillhands för vägledning. Vår utgångspunkt är att alltid försöka ta tag i problem så tidigt som möjligt. Den som inte har förtroende för någon i ledningen eller styrelsen kan förstås alltid anmäla händelsen till exempelvis fackförbund eller Diskrimineringsombudsmannen.

Den som är utsatt bestämmer själv om hen vill göra en polisanmälan. Den som är ansvarig för en verksamhet bör alltid stödja och uppmuntra den som vill göra en anmälan. Om den som är utsatt inte orkar eller vågar göra en anmälan själv finns det stöd att få, t. ex från Föreningen Storasyster.

När en anmälan gjorts till Svensk Jazz eller när någon i arbetsledande ställning misstänker trakasserier, ska en utredning ske skyndsamt. Utredningen ligger till grund för vilka åtgärder som ska göras. Eftersom Svensk Jazz är ett förhållandevis litet förbund överväger vi alltid att anlita professionell hjälp.

Är du fritt verksam musiker? Musikerförbundet har bildat ett nätverk som stödjer vid sexuella trakasserier och övergrepp. Läs mer här.

Vill du läsa mer om vad sexuella trakasserier är? Läs mer t ex här på DO:s hemsida

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på vår webbplats