David's Angels

SQUARE
Fotograf: Mohave Media
DAVID’S ANGELS - A?nglalikt och brutalt
“David's Angels expresses beautifully one of the most tasking experiences in any one's life, in an honest, brutal but finally a comforting manner." - All About Jazz
Precis som a?rets fyra a?rstider verkar i ett kretslopp pa? Jorden, sa? a?r livets cirkel i tiden. Genom handlingar och uttryck sa?tter vi va?ra spa?r i tiden och pa? jorden. Vilka spa?r la?mnar du?
David’s Angels ignorerar genregra?nser och skapar musik med i ka?rnan i bera?ttelsen. Musikerna fo?dda pa? 60-, 70- och 80-talet a?r influerade fra?n olika ha?ll av jazz, rock och avant-garde. Resultatet blir en melodio?s jazz med grooves och va?gade improvisationer.
Va?ren 2016 gjorde David’s Angels en mycket va?l mottagen turne? med den internationellt ka?nda och grammy-belo?nade tumpetaren Ingrid Jensen (CA/US). I samband med detta spelades ny musik in till ett tredje album som sla?pps 2017. Kolla ga?rna in ny video “I’m Not Sorry at All” fra?n turne?n.
Mer musik och info: www.davidsangels.se
In English: DAVID’S ANGELS - Angel-like and brutal
“David's Angels expresses beautifully one of the most tasking experiences in any one's life, in an honest, brutal but finally a comforting manner." - All About Jazz
Underneath it all it’s not always what it seems. Dark sounds and pure melodies, angel-like and brutal. The musicians born in the 60's, 70's and 80's are influenced by different styles;
jazz, rock and avant-garde.
April 2016 David’s Angels did a successful tour with world-renowned grammy winning trumpet player Ingrid Jensen (CA/US), including recording new music for a third album coming up 2017. Please look at the new video “I’m Not Sorry at All” from the tour.
More music and info: www.davidsangels.se
Bandmedlemmar och instrument: Sofie Norling: vocals, live-electronics ?
Maggi Olin: rhodes/piano ?
David Carlsson: electric bass ?
Michala Østergaard-Nielsen: drums/percussion
Hemsida: Website Title

Kontaktperson: Sofie Norling
Telefon: +4670-3649750

Vill du/ni synas i Jazzgruppsregistret?

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på vår webbplats