Mwendo Dawa trio

Susanna25
Fotograf: Gudrun Edel
Jazz - freeform - fusion - avant garde - elektro akustisk musik eller helt enkelt Mwendo Dawa! Gruppen som sedan starten letts och utvecklats av Susanna Lindeborg och Ove Johansson har inte bara varit de två frontpersonerna utan bestått av fyra mycket starka personligheter och fyra synnerligen skickliga instrumentalister och improvisatörer. Efter Ove Johanssons bortgång fortsätter Mwendo Dawa som trio. För att helt förstå och kunna ta till sig Mwendo Dawas musik skulle man behöva lyssna på gruppens hela utveckling från sent 70-tal fram till idag med ett mycket modernt sound och sökande efter nya uttryck och former. Alltid med de akustiska instrumenten i fokus men med hela utvecklingen av elektroniska instrument och senare datorer som en bas i det musikaliska uttrycket. Men man behöver inte ha följt utvecklingen - man kan bara ta musiken till sig och ge sig tid att lyssna!
In English: Experience Mwendo Dawa! Jazz - freeform - fusion - avant garde - electro acoustic music or just Mwendo Dawa! The group from the start led and developed by Susanna Lindeborg and Ove Johansson was not only fronting these two musicians but also consisting of four very strong personalities and four utterly skillful musicians and improvisers. After Ove Johansson´s passing away, Mwendo Dawa continous as a trio. To be able to completely understand and comprehend the music of Mwendo Dawa you should have to listen to the whole catalogue of the group from the late 70th until today with a very modern sound and searching for new forms and expression. All the time with the acoustic instruments in focus but with the developement of electronic instruments and later on computers as a basis for musical expression. But it is not necessary to follow the whole musical trip - you can just accept the music and give yourself time to listen!
Bandmedlemmar och instrument: Susanna Lindeborg, piano, elektronik
Jimmi Roger Pedersen, bas, elektronik
David Sundby, trummor
Hemsida: Website Title

Kontaktperson: Susanna Lindeborg
Telefon: 0706 422166

Vill du/ni synas i Jazzgruppsregistret?

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på vår webbplats