Svensk Jazz styrelse har skrivit brev till Kulturrådets styrelse. Läs brevet här nedan.

I Kulturnytt (SR) den 13 november blev en representant för Statens Kulturråd intervjuad om stödgivningen till landets musikarrangörer. I intervjun framkom att staten väljer att åd intervjuad om stödgivningen till landets musikarrangörer. I intervjun framkom att Kulturrådet är nöjda med genomförda förändringar av formerna för hur arrangörsstödet fördelas samt att anslaget i större utsträckning kommer populärmusiken (musikindustrin) till del.

Det är i år 45 år sedan Kulturrådet bildades och samtidigt välkomnades för första gången de ”nyare” musikformerna (jazz och folkmusik) att söka statliga kulturstöd. Det handlade i praktiken om en väldigt liten andel av musikanslaget, som lades i en särskild pott för fria utövare, arrangörer och producenter.

Sedan dess har faktiskt inte så mycket hänt. Andelen fria medel är fortsatt mycket liten, samtidigt har fler nya musikuttryck – helt logiskt och naturligt – hittat vägen in i systemet.

Inom denna begränsade pott har Kulturrådet i år valt att göra omfördelningar och detta utan att alls beröra stöden till t ex symfoniorkestrar och konserthus med fokus på klassisk musik. Myndigheten har alltså enbart gjort omfördelningar bland de musikaktörer som har lägst offentligt stöd. Något som ledde till omfattande protester från berörda delar av musiklivet.

Vi pratar om kanske sammanlagt en miljon kronor, som har flyttats från några små (t ex 13 jazzföreningar i fr a glesbygd och mindre orter) till några andra små aktörer. Hur kan Kulturrådet kalla detta för utveckling? Det kan inte anses värdigt för någon i sammanhanget.

Att myndigheten i detta läge väljer att slå sig för bröstet och mena att förändringen i arrangörsstöden i år är ett steg framåt mot ett öppnare bidragssystem - det anser vi är mycket oroande!

Kulturrådet väljer att skapa osämja mellan musiklivets företrädare. Att ha ett system där Kulturrådet låter organisationer, utövare och arrangörer tävla mot varandra - främjar det samspelet i ett redan rubbat ekosystem? Nej. Det andas snarare ”härska genom att söndra”-metoder. I en demokrati ska vi väl snarare sträva mot samverkan?

I intervjun den 13 nov framhåller Kulturrådet att de nu har fått bättre kontroll och översyn av musikbranschen. Därmed tycker vi att det är upp till bevis: Kulturrådet borde tillsammans med HELA musiklivet kunna skapa ett system för samtiden. Ett system som gynnar ett brett, spetsigt och framgångsrikt musikliv.

Nu är det hög tid – 45 år senare – att se över och rita om de för Sverige så viktiga offentliga stödformerna för svensk musik.

 

Gunno Sandahl, Stockholm

Almaz Yebio, Malmö

Christer Eklund, Stockholm

Lisa Frangeur Wingren, Tingsryd

Lina Nyberg, Stockholm

Lars-Göran Ulander, Saxnäs

Helen Ortman, Malmö

Sten Elmgart, Eskilstuna

Kenneth Johnson, Örebro

Iréne Nord-Engdahl, Malmö

Vanessa Liftig, Göteborg

Hans Olding, Stockholm

Helena Lindvall, Umeå

Marie Sjaavik, Järna

Senaste artiklar

Kulturrådets beslut om krisstöd till Kulturen

2020-06-15

Den 15 juni, kom beskedet om Kulturrådets fördelning av den första delen av stödpaketet till kulturen och den 16 juni kom beskedet om den andra delen Det första beskedet rör...

Läs mer...

Sommarläsning med tidningen JAZZ

2020-06-10

  Sommaren är här och vad passar då bättre än att dra sig tillbaka med lite härlig läsning. Vi vill förstås tipsa om tidningen JAZZ! Du kan teckna en prenumeration om...

Läs mer...
Svensk Jazz
Vi samlar och stärker Sveriges jazzliv
boll jazz i kulturen

Arbetar aktivt för en större mångfald i svenskt kulturliv, där jazzens plats ska vara självklar.

 

boll starka aktorer

Stärker och utvecklar jazzlivets infrastruktur och aktörer

 

boll information stod

Administration, information, utmärkelser och rådgivning

 

boll information stod

Söker kontinuerligt resurser till stödjande satsningar för jazzlivets utveckling

 

Läs mer

Varför bli medlem?
Ett medlemskap i Svensk Jazz stärker jazzens gemensamma mandat och är därför ett ställningstagande där medlemmen instämmer i det enkla påståendet att jazzens tradition och utveckling är viktig. Medlemskap ger också andra fördelar.
Jazzkontoret

Lisa Löfgren

Lisa Löfgren

T.f. verksamhetsledare

lisa@svenskjazz.se

08-407 17 41

Fredrik Norén

Fredrik Norén

Projektledare

fredrik@svenskjazz.se

070-641 49 47

Erik Kristoffersson

Erik Kristoffersson

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på vår webbplats