Restaurant Makross

makross press
Fotograf: Nathalie Hedin
Makross föddes efter ett passionerat möte fyra jazzmusiker emellan, en mysig höstkväll i tidernas begynnelse. Ackordsinstrumenten ratades snabbt till förmån för inte mindre än TVÅ saxofoner: en stor och en liten. Efter sina första staplande steg kom debuten "Det är inte så lätt" (2012) och efter att ha växt till sig en aning uppföljaren "Kapitel 2 - Vilken lycka" (2015). Lagom till skolstarten ett tredje album och tillika dubbelvinyl "We Are Swedish Jazz Group" (2017).

Musiken är finurliga originalkompositioner, ofta inspirerade av amerikansk och svensk jazztradition och som flörtar med t.ex. Ornette Coleman, Charles Mingus, Lee Konitz, Atomic mfl.

Makross har turnerat nationellt och internationellt med sin musik och visar inga tecken på att stanna upp. Tvärtom utvecklas de och visar på att de är en kraft att räkna med på den Svenska jazzscenen. Framåt mot nya äventyr!

Sagt om Makross:

"Sammanfattningsvis är Kapitel 2 – Vilken lycka ett av årets hittills största glädjepiller. Det går helt enkelt inte att vara på dåligt humör när Makross drar igång. Rekommenderas varmt. Nu ska jag söka reda på Makross första skiva också."
- Daniel Gustavsson, Lira

"Makross har onekligen funnit ett sound med en grund i en amerikansk jazztradition, men också med grund i den svenska. Gruppen låte ofta större än de fyra eller fem man är och även om det är en ung grupp så finns traditioner så starka att gruppens musik bör tilltala även en äldre jazzpublik."
- Lennart Götesson, Dala-Demokraten
In English: Makross was born after a passionate meeting between four jazz musicians, one cozy autumn eve in the beginning of time. The idea of having chord instruments was quickly dismissed and the group was formed with drums, bass and no less than two saxophones, a big one and one slightly smaller. After it's first baby steps the 2012 debut "Det är inte så lätt" (It's not that easy) arrived and after some more developing the 2015 follow up "Kapitel 2 - Vilken lycka" (Chapter 2 - What joy!). In time for first day of school the third album and also double vinyl "We Are Swedish Jazz Group" (2017) arrived.

The music is clever original compositions often inspired by American and Swedish jazz traditions and flirts with the likes of Ornette Coleman, Charles Mingus, Lee Konitz, Atomic and many more.

Makross has toured nationally and internationally with their music and shows no signs of stopping. On the contrary, they are developing and showing that they are a force to be reckoned with on the Swedish jazz scene. Onwards and upwards!

Said about Makross:

"All-in-all, 'Kapitel 2 - vilken lycka' is one of this years biggest joyrides. You simply can't be in a bad mood when Makross goes off. Strongly recommended. Now I'm gonna go look for Makross first album."
-Daniel Gustavsson Lira

"Undoubtedly, Makross has managed to find a sound with a strong foundation in the American jazz tradition as well as the Swedish. The group often sounds bigger than it is and even if this a young group, they are so deeply rooted in the tradition that their music should be able to speak to an older audience."
- Lennart Götesson Dala-Demokraten
Bandmedlemmar och instrument: Rasmus Nyvall - Tenorsaxofon
Jens Persson - Altsaxofon
Andreas Henningsson - Kontrabas
Kristoffer Rostedt - Trummor
Hemsida: Website Title

Kontaktperson: Rasmus Nyvall
Telefon: 0735401306

Do you want to be shown in the Jazz group register?

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på vår webbplats