Restaurant Jerry Johansson Quartet

jerryjohansson-git
Jerry Johansson färdas allt djupare in i den elförstärkta gitarrens magiska klangvärld (tillsammans med sin högt älskade Gibson 1955 jazz-modell). Men inte nog med detta; Jerry trakterar numera en Coral Electric Sitar, dvs en elektrisk sitar av smått legendarisk karaktär, vilken broderat en rad mer eller mindre psykedeliska stycken genom tiderna. Men i Jerrys fall så spelar han på sin Coral som ingen gjort tidigare.
Han väver pulserande vävar som både expanderar och ”psykedeliserar”.
Jerry Johansson stycken för sin jazzkvartett är rotade i ett slags utvidga(n)de, transliknande kompositioner, där ragans strukturer formar musikens vägar. Musiker så som Gabor Szabo, Jerry Hahn och Pat Martino har färdats på liknande stigar tidigare, men Jerry Johansson är klok nog att berika denna resa med sin alldeles egna närvaro, insikter och identitet.
Det är ingen hemlighet att Jerry inte enbart är en gitarrens mästare, utan han är också en likaledes erkänd mästare på sitar, vilket efter många års studier ingjutit i honom inte enbart en sann sitarmästares kunskaper och färdigheter, utan även nära kontakt med indisk filosofi och syn på världen i stort. Allt detta märks och upplevs på ett alldeles självklart sätt i Jerrys musik.
Precis som i drömsömnen rör sig olika teman i koncentrationens mittpunkt kring sina egna omloppsbanor. Flätas samman, förskjuts, ändrar skepnad, klingar vidare.
Det personliga avtrycket löper som en förunderligt rödskimrande drömtråd via gitarrens elektriskt vibrerande strängar. Ibland svävar tonerna genom porlande vattenfall, ibland genom hotfullt mörka skogspartier, andra gånger genom okända landskap. Och återigen, precis som i drömmen upphävs känslan av tid och rum i denna sällsamma resa.
Närvaron är total, och de så tätt samman ätade gränslinjerna mellan komposition och improvisation förblir dolda hemligheter i verket. Den skenbara enkelhetens underliggande och komplexa nervsystem. Gränserna diffuseras och raderas ut, allt medan den koncentrerade frihetens nu träder in.
Jerry Johanssons kvartetts övriga musiker förtjänar ett ertal kapitel i sig själva. Alldeles självklart har de alla tre en total förståelse för både jazzens eget väsen samt för Jerrys musik, och de både följer och lyfter musikens rörelser likt skimrande såpbubblor i vinden under en röd sol. Det är få musiker som lyckas nå fram till att förmedla samman ätade transliknande tillstånd med fyra instrument i sprakande unisont samspel, men Mark Johnson, Jörgen Svensson och Anders Winald når exakt till dessa koncentrationens höjder.
Elektricitet, en gitarr, tio fingrar, sex strängar och tre medmusiker är allt som krävs för att tillsammans skapa denna oförglömliga jazz- upplevelse. Jerry Johanssons komplexa men också alldeles öppna kompositioner förändrar liv. Vad var innan är inte längre.
Endast en mästare kan frammana dessa ljud- och bildvärldar; Jerry Johansson (med sin kvartett) är namnet!

All five tracks ("House of Hope I"—"House of Hope V") have wonderful, heady and at times hypnotic effects when the magical combination of electric guitar, vibraphone, bass and drums really solidifies and the musicians stretch out. At times, the music this quartet makes approaches the heady era of rock fusion and distant echoes of Larry Coryell, Gabor Szabo are welcome when they appear. While House Of Hope channels the sounds of the West Coast and its heroes, this undoubtedly is a contemporary piece for jazz quartet, led by an extremely talented and versatile musician.
James Pearse - All About Jazz
In English: Jerry Johansson allows himself to travel deeper and deeper into the magical sounds of the electric guitar (in close conversation with his much loved Gibson 1955, jazz model). But, dear friends; this is not enough! Jerry now also plays a Coral Electric Sitar; an electric sitar of legendary status, which can be heard as a musical "spice" in many magical songs through the ages, from the sixties to now. But for the first time in history, Jerry really PLAYS the Coral as no one has ever done before!

The music and sounds of Jerry is constantly expanding and overtly psychedelic in the very same instant.

The compositions of Jerry Johansson for his jazz quartet are closely knitted together in a sort of trance-like pulsating flow. Deeply rooted in the expanded raga-trance-orientaded compositions and improvisations, in where names such as Gabor Szabo, Jerry Hahn and Pat Martino has travelled before.

Jerry Johansson takes these roots and enrichen them with his very own presence, knowledge and identity. It makes no secret that Jerry Johansson is not only a magician on the guitar; he is also an equally acknowledged master of the sitar; with many years of studies to become an expert not only on the instrument sitar; but also in the Indian way of thinking and philosophy of life in general. This knowledge makes itself present throughout all of Jerry´s different works.
Just as in the dreamy sleep, different themes moves freely around their own orbits in the very centre of concentration. Entwining together, phasing, changing shape, echoing further on. The personal imprint runs like a wonderfully glowing dream-thread throughout; and since Jerry Johansson is a master of the guitar, it also offers an enchanted journey.
And just as in the dream, the feeling of time and space dissolves in this magical journey.
The presence is total, and the wholly and fully assembled borderlines between composition and improvisation remains hidden secrets within this work.
The underlying constructions are complex nerve system of the seemingly illusoric simplicity. The borders are diffused and erased; all borders, in where the concentrated freedom of NOW appears.

The three other co-musicians in the Jerry Johansson Quartet qualifies an extended book of praise on their own. They all have a totally pure and intuitive understanding of Jerry´s Music, which allows them to flow like rainbow-coloured bubbles in the wind beneath a red glowing sun.
It is a rare thing to find four musicians and four instruments so closely connected in the trance-like flow of concentrated playing, but Mark Johnson, Anders Winald and Jörgen Svensson succeeds in every sense.
A rare thing indeed!
Electricity, one guitar, ten fingers, six strings and three co-musicians is all that it takes to create this unique experience! The complex. but at the same time, also totally open compositions of Jerry Johansson changes lives. What was before is no more.

Only a master can weave together these worlds of sound and image.
Jerry Johansson Quartet is the name of the band!
Bandmedlemmar och instrument: Jerry Johansson - gitarr, Mark Johnson - vibrafon, Jörgen Svensson - bas, Anders Winald - trummor
Hemsida: Website Title

Kontaktperson: Jerry Johansson
Telefon: 070-2668596

Do you want to be shown in the Jazz group register?

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på vår webbplats