Restaurant Terese Lien Evenstad Quartet (TLE)

6
Fotograf: One Studios
Bandet består av musiker från Sverige, Norge och Island och spelar musik skriven av jazzviolinisten Terese Lien Evenstad. Den moderna jazzen får ett nordiskt nutida uttryck genom varje musikers personliga tolkning och jazzen får ett unikt sound av konstellationen med fiol, bas, trummor och piano.

Kompositionerna leder den traditionella jazzen utanför ramarna. Musiken pendlar mellan det sköra och det kraftfulla med både modala och fria inslag inbäddat i lyriska melodier, starka kontraster och nordiskt vemod.

Bandet startades våren 2015 på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm där samtliga studerar/har studerat på jazzmusikerprogrammet men två nya medlemmar har tillkommit sen dess.
In English: The Band consists of musicians from Sweden, Norway and Iceland and plays modern jazz written by the jazzviolinist Terese Lien Evenstad. The modern jazz gets a Nordic contemporary expression through each musician’s personal interpretation and the music gets a unique sound of the rare constellation with violin, piano, contrabass and drums.

The compositions leads the traditional jazz outside the box. The music oscillates between the fragile and powerful with both modal and free elements embedded in lyrical melodies, strong contrasts and Nordic melancholy.

The band started in spring 2015 at The Royal College of Music in Stockholm, where all have studied at the jazzprogram but two new members have been added since then.

Terese Lien Evenstad – violin
Anna Gretha Siguardottir – piano.
Josef Karnebäck – bass
Oskar Mattsson – drums
Bandmedlemmar och instrument: Terese Lien Evenstad – violin (nor)
Josef Karnebäck – bas (swe)
Oskar Mattsson – trummor (swe)
Anna Greta Siguardardottir – piano (isl)
Hemsida: Website Title

Kontaktperson: Terese Lien Evenstad
Telefon: +46703317598

Do you want to be shown in the Jazz group register?

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på vår webbplats