Restaurant Fartyg 6

Fartyg6-bandpicture -2018-small
Fotograf: Johannes Bergil
"Deras första fullängdare Allt Faller bör finnas i varje musikälskarehem." och "- vore det mer logiskt om, säg, övernaturlig enhörningsmagi fört dem samman"
/Johan Jacobsson Franzén, ORKESTERJOURNALEN 2018

Albumaktuella Fartyg 6 startade året 2014 i Göteborg av Matilda Andersson. De släppte i april sitt andra album Allt Faller på PACAYA records med efterföljande succéturné på bl.a. Nefertiti Jazzklubb, Gerlesborgsskolan och Scala teater. Redan med deras första EP “Den Första” (2016) var det tydligt att gruppen har något alldeles unikt att bidra med på musikscenen.

Fartyg 6 är en sextet bestående av högaktuella musiker som stöpt sin egen form av jazz. De är hyllade för sitt uttrycksfulla och originella sound där innerlighet möter lekfullhet och mästerligt flätar ihop uttryck och influenser från olika musikaliska världar. De är omnämna för sitt täta samspel i metriska, färgrika kompositioner på svenska.

Medlemmarna i Fartyg 6 är alla viktiga personer på musikscenen, och har spelat i en mängd olika sammanhang, med Loney Dear, Rigmor Gustafsson, Nisse Landgren och Lisa Ekdahl för att nämna några.

Matilda Andersson - sång
Daniel Gahrton - barytonsaxofon
Lisa Grotherus - basklarinett
Milton Öhrström - piano
Boel Mogenssen - bas
Julia Schabbauer - trummor

"Redan på första skivan, med den träffande titeln Den första, frigjorde Fartyg 6 ett stort mått av experimentlusta och kreativitet där gränserna mellan bland annat jazz, visa, konstmusik och poesi suddades ut och blandades ihop till något väldigt originellt."
/Peter Bornemar, DigJazz 2018, 4 av 5
http://www.digjazz.se/Diggat.html#Fartyg6
In English: "Their first full-length album "Allt Faller" should be in every music lovers home." and "- it would be more logical, say if, supernatural unification magic brought them together"
/Johan Jacobsson Franzén, ORKESTERJOURNALEN 2018

The group Fartyg 6 started in 2014 in Gothenburg by Matilda Andersson. They released their second album All Faller on PACAYA records with subsequent success tour in April. Nefertiti Jazz Club, Gerlesborgs School and Scala Theater. Already with their first EP "The First" (2016) it was clear that the group has something very unique to contribute to the music scene.

Fartyg 6 is a sextet consisting of upcoming musicians who encountered their own form of jazz. They are celebrated for their expressive and original sound, where heartfelt meets playfulness while interlacing expressions and influences from different musical worlds. They are known their close interaction in metric, colorful compositions brought with lyrics in Swedish.

The members of Fartyg 6 are all important people in the music scene and have played in a variety of contexts; with Loney Dear, Rigmor Gustafsson, Nisse Landgren and Lisa Ekdahl to name a few.

Matilda Andersson - vocals
Daniel Gahrton - baritone Saxophone
Lisa Grotherus - bass Clarinet
Milton Öhrström - piano
Boel Mogenssen - bass
Julia Schabbauer - drums

"On the first track, with the title "Den Första", Fartyg 6 released a large measure of experimental lust and creativity where the boundaries between jazz, visa , art music and poetry were fired out and blended into something very original."
/ Peter Bornemar, DigJazz 2018, 4 of 5
http://www.digjazz.se/Diggat.html#Fartyg6
Bandmedlemmar och instrument: Matilda Andersson, sång/röst
Daniel Gahrton, barytonsaxofon
Lisa Grotherius, basklarinett
Milton Öhrström, piano
Boel Mogensen, kontrabas
Julia Schabbauer, trummor
Hemsida: Website Title

Kontaktperson: Matilda Andersson
Telefon: +46 730287378

Do you want to be shown in the Jazz group register?

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på vår webbplats