Restaurant Stockholm Jazz Underground

IMG_8901
"...ser du deras affisch uppsatt någonstans, tveka aldrig. Du kommer att få uppleva det yppersta av vad svensk jazz kan presentera av åtta musikanter med ordet världsklass på sina visitkort. En resa med konstant ståpäls och förmodligen ett lika konstant och fånigt leende på läpparna under hela konserten. Fullt ös, medvetslös!"
(Recension i lokaltidningen efter en spelning i november 2018 i Karlskoga)

Stockholm Jazz Underground är ett vitalt och högaktuellt kollektiv, innehållande åtta av Stockholms hårdast arbetande musiker. Det startades för ett par år sedan på initiativ av tre relativt unga, men redan erfarna musiker/kompositörer, med visionen att skriva samtida, melodisk och svängig jazz för en lite större grupp. En grupp med ett stort sound som närmar sig storbandets, men med den improvisatoriska friheten från ett mindre band.
Gruppen debuterade på Fasching förra året med ett beställningsverk från Statens Kulturråd. Sveriges Radio fanns på plats och spelade in konserten som sedan sändes i P2.

Det rör sig om helt nyskriven, utforskande och groovig jazz, med breda influenser från samtida musikstilar, av tre av Stockholms intressantaste unga kompositörer; trumpetaren Nils Janson, saxofonisten Linus Lindblom och gitarristen Hans Olding, alla tre hyllade och meriterade jazzmusiker/kompositörer, med flera egna skivor i bagaget. Musik direkt från Stockholms källarlokaler inspirerad av storstadens puls!

Gruppen släppte sin debutskiva i början av 2017. En sampler från skivan går att lyssna på här.

Om kompositörerna:
Hans Olding är utbildad på Kungliga Musikhögskolan och Pariskonservatoriet (CNSM de Paris). Han har spelat och turnerat i flera världsdelar, med musiker från hela världen och gett ut fem, väl mottagna skivor i eget namn på El Dingo Records. Hans skriver musik för, och spelar med sin egen kvartett samt flera andra grupper tillsammans med några av Sveriges mest namnkunniga musiker. Han driver dessutom flera spännande projekt ute i Europa, tillsammans med musiker från bl.a. Frankrike, Italien och de nordiska länderna.
“Olding has the ability to express his original voice, with its own peculiarities, and with a narrative development that is increasingly interesting, even playing it back over and over again.” skrev nyligen italienska All About Jazz. Läs mer på: www.hansolding.com

Linus Lindblom, tenorsaxofon/komposition, en av de starkaste och mest unika rösterna på den svenska jazzscenen. Han är aktiv i flera intressanta grupperna såväl som med egna projekt. Linus har tidigare mottagit Sveriges Radios P2s, Jazzkatten som ”Årets nykomling” och blev förra året belönad med ett stipendium ur Bertil Lewins stiftelse med motiveringen:
”Linus Lindblom rör sig förbluffande hemtamt i såväl dåtid, nutid som den framtid han är en del av. Alltid med fräschör, originalitet och egensinne."
Han har nyligen släppt sin tredje skiva i eget namn tillsammans med sin nya kvartett. www.linuslindblom.com

Nils Janson, trumpetare/kompositör och medlem i flera grupper som; Stockholm Jazz Orchestra, Peter Danemo’s LED samt tidigare flerårig medlem i Fredrik Norén Band. Har spelat in tre egna skivor och en med jazzrock-kollektivet City Nights En av Stockholms mest efterfrågade trumpetare och solister som rör sig obehindrat mellan genrer och bl.a även hörts med rapparen Tomas Rusiak, rockbandet Mando Diao och salsabandet Calle Real. Hans låt "Apollo" har blivit något av en hit på Spotify och har över tre miljoner (!) spelningar. www.nilsjanson.com
In English: Stockholm Jazz Underground is a young and energetic collective, containing eight of Stockholm's hardest working musicians. It was founded two years ago by three relatively young, but already experienced musicians/composers with the vision to write contemporary, melodic and swinging jazz for a slightly larger band, a group with a big sound, approaching that of a larger group, but with the improvisational freedom of a smaller ensemle.

The group made their debut at Jazzclub Fasching, Stockholm last year with music commissioned by The Swedish Art Council. The concert was recorded and broadcasted by Swedish National Radio.

It's all new, original music, exploring new territory, always with groove but with wide influences from related contemporary music styles. Music composed by three of Stockholm's most interesting young composers; trumpeter Nils Janson, saxophonist Linus Lindblom and guitarist Hans Olding, all three already celebrated and distinguished jazz musicians/composers in their own right, with several solo albums in the back. It's music directly from the Stockholm underground clubs inspired by the pulse of the city.

The group will release their debut album in early 2017, and embark on a release tour in connection to this. Samples from the album will soon be posted. Until then, there is a live demo available from a concert at Jazzclub Fasching, Stockholm from January last year for listening through SoundCloud.

About the composers:
Hans Olding, guitar/composition is trained at the Royal College of Music and the Paris Conservatory (CNSM de Paris). He has played and toured in several parts of the world, with musicians from all over the world and has released five well-received CDs in his own name on El Dingo Records. His writes music and plays with his own quartet and in several other groups with some of Sweden's most renowned musicians. He also plays in several exciting projects in Europe, together with musicians from France, Italy and the Nordic countries.
"Olding has the ability to express his original voice, with its own peculiarities, and with a narrative development that is increasingly interesting, even playing it back over and over again." All About Jazz Italy. Read more at: www.hansolding.com

Linus Lindblom, tenor saxophone/composition is one of the strongest and most unique voices on the Swedish jazz scene. He is active in several interesting groups as well as with his own own projects. Linus has previously received the National Swedish Radio Jazzkatten Price as "Newcomer of the Year", and was last year awarded a grant from Bertil Lewin Foundation with the motivation:
 "Linus Lindblom moves stunningly at ease the past, present and the future he is part of. Always with freshness, originality and personality."
He has recently released his third album under his own name with his new quartet. www.linuslindblom.com

Nils Janson, trumpeter/composer is a member of several groups e.g.Stockholm Jazz Orchestra, Peter Danemo's LED and previously of legendary Fredrik Noren Band. Has recorded three records under his own name as well as with jazz-rock collective, City Nights. One of Stockholm's most in-demand trumpeters and soloists who moves effortlessly between genres and has cooperated and toured with rapper Tomas Rusiak, rock band Mando Diao and salsa band Calle Real. His song "Apollo" has become something of a hit on Spotify and has over three millions (!) plays. www.nilsjanson.com
Bandmedlemmar och instrument: Nils Janson - trumpet / komp.
Klas Lindquist - alto saxophone / clarinet
Linus Lindblom - tenor saxophone / flute / komp.
Lisa Bodelius - trombone
Hans Olding - guitar / komp.
Calle Bagge - piano / keys
Filip Augustson - bass
Chris Montgomery - drums
Hemsida: Website Title

Kontaktperson: Hans Olding
Telefon: +46 73 77 22 132

Do you want to be shown in the Jazz group register?

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på vår webbplats