musikerservice logga

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Utveckla er musikaliska verksamhet genom att driva studiecirkel via Svensk Jazz och Kulturens bildningsverksamhet

Sedan 2016 kan vi på Svensk Jazz i samarbete med Kulturens bildningsverksamhet erbjuda fria musikgrupper att rapportera studiecirkelverksamhet och få ekonomiskt stöd när ni bedriver folkbildningsverksamhet såsom repetitioner, repertoarutveckling och administrativt arbete. 

Vad är en studiecirkel?
En studiecirkel är en grupp på minst tre personer som träffas regelbundet och gör musik (eller något annat folkbildande) tillsammans. En cirkel kan bestå av bandmedlemmar, men också av andra personer som arbetar med exempelvis webb, PR, foto eller administrativt arbete.

Rapportera er cirkelverksamhet och få ekonomiskt stöd
Att rapportera studiecirkelverksamhet handlar om att rapportera tid. Tiden räknas i så kallade studiecirkeltimmar. En studietimme motsvarar 45 minuter. Varje cirkel kan rapportera max 12 timmar i veckan, max 40 veckor om året. Det betyder att en cirkel kan rapportera 480 timmar på ett år = helfart.
Hur mycket stöd ni kan ni få beror på omfattningen av er verksamhet. Tänk på att ni får rapportera för all tid ni lägger ner. Det gäller både repetitioner, låtskrivande, planering och administrativt arbete, så länge ni är minst tre personer som arbetar samtidigt.
Från och med 2021 gäller ett maxtak på 480 studietimmar per indivit och år. Det innebär att om någon medverkar i mer än en studiecirkel kommer inte all den individens rapporterade tid att godkännas. 

Så här kommer ni igång!
De grupper/cirkelledare som rapporterar studiecirkel-verksamhet genom Svensk Jazz och Kulturens behöver vara medlemmar i Svensk Jazz I medlemskapet i Svensk Jazz ingår fler förmåner. Läs mer här. Är någon av er redan medlem i FSJ (Föreningen Sveriges Jazzmusiker) så är denna person per automatik ockshå medlem i Svensk Jazz. Detta gäller sedan Svensk Jazz årsmöte 2020. 

Från och med hösten 2020 rapporteras alla studiecirklar digitalt genom Kulturens digitala e-tjänst. 

 • Börja med att fylla i en föranmälan för studiecirkel.här.
 • Ansök om ett e-konto hos Kulturens här.
 • Skicka en kortfattad verksamhetsbeskrivning för kommande år till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. på Svensk Jazz kansli. Om studiecirkeln sker på distans ska det framgå av arbetsplanen på vilket sätt det gemensamma lärandet går till, hur deltagarna kommunicerar och har kontakt med varandra och ledaren.
 • Under pågående Corona-pandemi måste ni fylla i ett riskbedömningsintyg och skicka det till Kulturens. Detta krävs för att Kulturens skall kunna godkänna er rapporterade studiecirkelverksamhet. Blanketten hittar ni under mappen Musikerservice här. Blanketten skickas per post till Kulturens bildningsverksanmhet, Box 1148, 171 23 Solna.
 • Ansök om medlemskap i Svensk Jazz (för en person i gruppen). Är någon av er redan medlemmar i FSJ är denna automatiskt medlem i Svensk Jazz och då krävs ingen ytterligare ansökan. Ansök om medlemskap här.

Lite mer information när ni väl är igång:

 • Listorna fylls i kronologiskt. Ni skall vara minst tre personer som arbetar samtidigt (distansarbete är ok). Ni får rapportera max 3 träffar/vecka och 4 studietimmar/träff under 48 veckor/år. Det betyder att en cirkel kan rapportera 480 timmar på ett år = helfart. En studietimme är 45 min. 
 • Samtliga listor skall signeras i e-tjänsten av cirkelledaren. 
 • Vi uppmanar er att rapportera kontinuerligt. 
 • Svensk Jazz administrerar utbetalning till er två gånger per år, i september/oktober samt februari/mars. 
 • Du som cirkelledare skall genomgå Kulturens grundutbildning för cirkelledare. Denna finns numera digitalt via kulturens.se. Föredrar du kurstillfällen så finns flera sådana att välja mellan på Kulturens hemsida. 
 • Gruppmedlemmar och publik måste känna till att de deltar i Kulturens verksamhet. Som ledare är det ditt ansvar att informera om detta. 
 • Det är inte tillåtet att dubbelrapportera tid. Det innebär att om du medverkar i flera studiecirklar (även genom andra studieförbund) får inte de tider ni rapporterar krocka med varandra. 

att tänka på

 

Vanliga frågor
För vad kan vi rapportera tid? 

 • Ni kan rapportera för all tid som ni lägger ner på er verksamhet såsom repetitioner, boknings- och PR-arbete, låtskrivande och arrangering, inspelningar etc. Ni kan inte rapportera konserter som studiecirkeltid, däremot kan konserter rapporteras som kulturprogram. Läs mer om kulturprogram längre fram i lathunden. 

Hur mycket stöd kan vi få och när betalas det ut?

 • Hur mycket ersättning ni kan få, beror på omfattningen av er verksamhet. Kostnadstäckningen för folkbildningsverksamhet förutsätter att listorna är korrekt ifyllda, signeras och skickas in i tid och att all tid godkänns av Kulturens.
 • Från och med 2021 finns en begränsning på maximalt 480 timmar/individ och år. 
 • Svensk Jazz meddelar er vilken summa ni kan fakturera. Ni fakturerar Svensk Jazz som gör utbetalningen till er så snart vi fått underlag från Kulturens. Vanligtvis får ni fakturera vårens verksamhet under september/oktober och höstens verksamhet under februari/mars. 

Kompetenschecken!
När du som cirkelledare genomgått grundutbildningen har du möjlighet att söka kompetenscheck för att fortbilda dig. Den kan t.ex. användas till kurser, lektioner, entrébiljetter eller annat som är värdefullt för din utveckling. Observera att du inte kan söka kompetenschecken innan du genomgått grundutbildningen. Information om kompetenscheck finns på Kulturens hemsida eller genom kontakt med This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Medverka på Jazzfesten 
Visste du att kompetenschecken kan användas för att medverka på Jazzfesten? Jazzfesten är en utmärkt plats för att träffa arrangörer, musiker och jazzintresserade, lyssna på föreläsningar, panelsamtal och musik och även gå på den sprakande Jazzgalan. Mer info och anmälan hittar du här. 

Kulturprogram
Ni har möjlighet att rapportera kulturprogram, alltså konserter och föreställningar, genom Svensk Jazz och Kulturens. Kulturprogram måste föranmälas av Svensk Jazz kansli. Ni behöver därför fylla i information om kulturprogram. Ersättning läggs till den summa som ni fakturerar Svensk Jazz i samband med fakturering av kostnadsersättning för studiecirkelverksamhet. 

Gör föranmälan av ett kulturprogram här.
Vid kulturprogram skall ni skicka in underlag såsom program, flyers, utdrag från sociala medier eller dylikt som visar Kulturens logga. Maila underlag This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Med kulturprogram avses föreläsning, teater, sång, musik, dans, dramatisk framställning, filmvisning eller utställning som framförs eller visas för publik. Programmen ska ha en sådan utformning i tid och rum att de bidrar till att skapa delaktighet, upplevelse och eftertanke. Ett kulturprogram, som rapporteras för statsbidrag pågår i minst 30 minuter. Kulturprogram genomförs vid ett givet tillfälle och med alla deltagare fysiskt närvarande. Kulturprogram kan inte ges på distans.

Studieförbundets roll som anordnare av ett kulturprogram ska tydligt framgå vid inbjudan till och genomförande av varje program. Studieförbundet kan samverka med bland annat sina medlemsorganisationer vid genomförandet av kulturprogram men program, som rapporteras som underlag för statsbidrag, har studieförbundet anordnaransvaret för.

Vid varje kulturprogram ska det finnas en företrädare för studieförbundet närvarande. Denne ansvarar för programmets genomförande och rapportering.

Ett kulturprogram kan innehålla flera inslag med olika medverkande. Ett sammanhållet program som vänder sig till samma publik redovisas som ett program även om det finns flera medverkande eller fler kulturformer i det. För att redovisas som olika arrangemang under samma dag ska programmen vara tydligt avgränsade i tid och rum. De ska också vara planerade och annonserade som olika program och inte i efterhand delas upp.

 

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. på Svensk Jazz hjälper er om ni har frågor.

 

Kulturens logga

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på vår webbplats