Funding

This page gives some tips on what, when and where to apply for funding. Since the information is mostly aimed at our (Swedish) members it is only given in Swedish. However, feel free to visit the links if interested.


Statligt arrangörsstöd

Varje höst utlyser vi en ansökningsomgång då Svensk Jazz arrangerande medlemsföreningar kan ansöka om Kulturrådets statliga arrangörsstöd genom oss.  

Det är Svensk Jazz styrelse som tar beslut om fördelning av det årliga verksamhetsstödet, efter beredning och förslag från fördelningskommittén, som varje år utses av styrelsen. I fördelningsgruppen återfinns representanter från styrelsen och kansliet på Svensk Jazz.

Mer information finns att läsa i den senaste utlysningen från hösten 2016.finansiering

 

Kulturens Bildningsverksamhet

Både arrangörer och musikerbolag kan starta en studiecirkel genom Kulturens. Skillnaden är att musikerbolag går genom Svensk Jazz medan föreningar ansöker direkt hos Kulturens. En studiecirkel måste ha minst tre medlemmar men kan även bedrivas på distans. All verksamhet som sker i en förening som innebär ett lärande kan rapporteras, till exempel workshops, planeringsgrupper, komposition och konserter. Det maximala beloppet för en studiecirkelverksamhet per år är 10.800 kronor. En studiecirkelledare har dessutom möjlighet till kompetenscheckar, värda flera tusenlappar varje år. Föreningar har dessutom möjlighet att få finansiering till olika kulturevenemang. Mer information kan fås genom www.kulturens.se eller genom Jazzkontoret.

Intressant? Läs mer om studiecirklar här.

 

 

Projektutlysningar

Svensk Jazz lämnar kontinuerligt in projektansökningar till olika finansiärer. Våra medlemmar kan sedan söka projektbidrag när medel beviljats. Aktuell projektansökning för närvarande är:

Ny(A) Modigheter - ansökningsomgångar under 2017: mars, april, augusti, oktober

 


Andra finansieringsmöjligheter

Det finns olika typer av finansiering att söka under året. Vissa är återkommande, andra engångstillfällen. Nedan finns datum som är aktuella under 2017.

Statens kulturråd
För musiker:
Verksamhetsbidrag till fria musikgrupper: 25 april - 23 maj 2017
Turnébidrag till fria musikgrupper: 15 december 2016 - 26 januari 2017, 28 mars - 25 april 2017, 7 september - 5 oktober 2017
Samverkan med komponister: 19 januari - 16 februari 2017, 22 augusti - 19 september 2017

För arrangörer:
Projektbidrag till musikarrangörer: 19 september - 17 oktober 2017
Verksamhetsbidrag till musikarrangörer (Festivaler och arrangörer som söker direkt till Kulturrådet): 19 september - 17 oktober 2017
Svensk Jazz återkommer under våren med de datum som gäller för våra medlemmar, som söker statligt arrangörsstöd via oss. Deadline kommer att ligga någonstans i månadsskiftet sept/okt. 

För skivbolag:
Fonogramstöd (musikutgivning): 15 augusti - 12 september 2017

Konstnärsnämnden (för utövande musiker/artister/komponister)
Internationellt kulturutbyte/resebidrag: 25 april (beslut juni), 30 augusti (beslut oktober), 26 oktober (beslut december)
Kulturbryggan, startstöd / genomförandestöd: 6 mars (beslut juni)
Nationellt residens, Studio Acusticon, Piteå: 1 augusti (beslut december)
Residens i utlandet: 1 oktober (beslut mars 2018)
Projektbidrag: 9 oktober (beslut mars 2018)

Statens musikverk (projektstöd att söka för alla musikaktörer)
Samarbetsprojekt: 13 februari - 7 mars 2017

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på vår webbplats