Vintern 2011 bildades en ”Interimstyrelse” (ur FörbundsStyrelsen), som skulle lägga grunden för vad som var tänkt att bli ett arrangörsråd inom Riksförbundet Svensk Jazz. Det var innan förbundet ändrat namn, hade kvar sina gamla regionindelningar, och före, men inför, ändringen av regionernas representantskap i förbundsstyrelsen. Uppgiften för Arrangörsrådet var att, utifrån beslut på jazzriksdagen (dvs. årsstämman) utveckla och ha löpande ansvar för arrangörsutveckling och arrangörsfrågor inom Svensk Jazz, som inte var ämnade att lägga tid på i förbundsstyrelsen.

När rådet var konstituerat formulerades en ”att göra-lista”. Denna var mycket omfattande och lång, varför en tuff prioritering krävdes. Alla i rådet hade med sig många behov från framför allt arrangerande klubbar i landet. Dessutom gjordes det en utredning av dåvarande förbundssekreterare Magnus Thuvesson, som landade i många punkter. Flera av dem blev rådets ”att göra-lista”:

•Sprida optimism om möjligheter att utveckla verksamheten. •Stärka den idéella arbetslusten. •Hitta vägar för ung återväxt i publiken. •Nya kanaler för marknadsföring. •Erfarenhetsutbyten. •Beredskap inför nya former för bidrag och uppdaterat samarbete oavsett någons regionindelning. •Öka nätverkandet, och möjligheter till samarbeten. •Motverka centralisering till Stockholm, och därmed en bra och närmare, om än indirekt, kontakt med förbundsstyrelsen. •Närmare förankring i klubbarna. •Kunskapsbank. •Sammanhållande länk. •Utveckla jazzriksdagen. •Lobbyarbete. •Stöd och hjälp till klubbarna. •Fortbildning.

Ett första uppdrag blev del i planering av arrangörsforum under jazzriksdagen. Innehållet skulle vara ”inspirerande, ge handfast kunskap och möjlighet till nya möten och samarbeten för deltagarna, med särskild hänsyn till att arrangörer inom Svensk Jazz har olika förutsättningar och verksamhet.” Det var därför viktigt att forumet skulle innehålla något för alla olika arrangörer.

Inför jazzriksdagen i Vänersborg 2012 planerades ett organiserat mingel, med korta samtal som ”speed-dating”, just för att skapa mer utbyte och kontakt mellan deltagarna. De rubriker/ämne som sedan blev utgångspunkt för valet av föreläsare och gäster var ”Publikutveckling” (Lars Liljestam), ”Vad är och vad gör Musikverket & Musikplattformen?” (Jonas Burman), ”Hur fördelas och stärks arrangörsbidragen?” (Kulturrådets utredare), samt ”Sociala medier” (i tre nivåer beroende på förkunskap).

Arrangörsrådet var även delaktig i planeringen av arrangörsforum på jazzriksdagen i Malmö 2013. Här var ämnet och temat ”pedagogiska frågeställningar och musikerperspektiv”. Ett val som vi efterhand tycker kantrade över med för mycket fokus på musikers perspektiv och för lite på behov som arrangörer har. Utifrån den självkritiken, och flera deltagares önskemål, har 2014 års tema och ämnen bestämts till ”Finansiering och publikkontakt”. 

Samtliga protokoll från arrangörsrådet finns tillgängliga för medlemmar i Svensk Jazz.

Några punkter som vi hittills har jobbat med är:
•KOSTNAD för hanterbar kalender, över klubbarnas arrangemang, på Svensk Jazz webbsida.
•UPPDRAGSBESKRIVNING för jazzkonsulent för respons och utveckling.
•Påbörjan av upprätthållande av NÄRMARE KONTAKT mellan förbundets medlemmar. Rådet har förlagt möte i t.ex Norrköping och nu senast i Göteborg, där representanter för medlemmarna i regionen också medverkat.
•Sammanställande av förslag av vad en REGION KAN GÖRA och HUR den kan organisera sig. Ett arbete som vi räknar med att arrangörsrådet behöver jobba vidare med ännu mer praktiskt. Utöver ändrade bidragsregler, nya finansieringsmöjligheter och andra sponsorer finns det hur mycket som helst att göra i detta.
•Underlättande av SAMVERKAN mellan arrangör och musiker.
•KONTRAKTSMALL har utarbetats.
•REFERENSGRUPP för projektet Jazzify!

Och på ”att göra-listan” finns t.ex:
•JURIDIK: får vi ta emot entrépengar om giget är på en krog med utskänkningsrättigheter? Vad säger de nya reglerna? Vad säger Alkoholhandläggare och Skattemyndigheter? •KLUBBNYTT med konkreta tips och hjälpmedel, plattform eller idébok.
•Utveckla REGIONSAMVERKAN och samordning, med nätverkande mellan arrangörer och samverkan mellan musiker som arrangörer inför det framtida arrangörsskapet.
•Hitta vägar för att ÖKA REGIONALA bidrag.
•BEREDSKAP inför kommande STORregioner = skapa PilotREGIONALprojekt, med regionsöverskridande samverkan.
•UTVECKLA ARRANGÖRSFORUM som mötesplats för erfarenhetsutbyte, diskussioner och lärande i olika former, utifrån aktuella behov och möjligheter.
•ÖKA intresset för medverkan på jazzriksdagarna.
•Medverka i utveckling av ännu FLER PROJEKT som riktar sig SPECIELLT TILL UNGA.
•Fortsätta utveckla en NÄRMARE KONTAKT med respektive klubbar/medlemmar i regionerna.

Det finns ytterligare en lång rad andra uppdrag och kunskaper som framtidens Arrangörsråd bör presentera för att underlätta och utveckla arrangörernas verksamhet. Hur de behoven ser ut vet bara du som är aktiv. Förmedla gärna dina tankar och förslag. Alla har olika prioriteringar, men mycket går att samla till en röst som blir stark och lättare skapar positiva förändringar. Arrangörsrådet noterar och prickar av allt eftersom tid och möjlighet ges.

Du når Arrangörsrådet via Svensk Jazz kansli på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller på telefon 08-407 17 40.

Bronson B. Månsson,
Ordförande i Arrangörsrådet

Arrangörsrådet består idag av: Bronson B. Månsson (ordförande), Bengt Andersson, Lina Nyberg Ljungkvist, Jan Sjöbom, Helen Carlsson, Sten Elmgart och Qlaez Wennberg.

Suppleanter är: Maria Rylander, Per-Mikael Henriksson och Ingela Björsmo. Dessutom medverkar alltid Leif-Åke Falk från styrelsen som sekreterare, och någon från förbundskansliet.

 

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på vår webbplats