Samspel

Svensk Jazz medverkar i uppdraget Samspel genom sitt medlemskap i MAIS, Musikarrangörer i samverkan.

Musikverket har gett MAIS ett uppdrag för att utveckla samverkansstrukturer för den levande musiken i hela Sverige. Uppdraget har tilldelats två miljoner kronor för den första delen.

Musikverket har tecknat ett uppdragsavtal med MAIS som syftar till att skapa bättre samverkansstrukturer för den levande musiken i hela Sverige. Uppdraget kallas Samspel och det ersätter det tidigare uppdraget Nationella turnéstrukturer.

Uppdraget innebär att, tillsammans med musiklivets aktörer, utforska hur musiklivet kan samverka bättre kring konsert- och turnéproduktion. Målet är att hitta långsiktiga modeller som främjar turnéer och samproduktioner över regionsgränserna och som förbättrar möjligheterna för att nå ut med levande musik i hela Sverige.

MAIS kommer inom ramen för samspelsavtalet att samarbeta med övrigt musikliv, det vill säga regionala musikorganisationer, konserthus, festivaler, produktionsbolag och andra aktörer som vill utveckla modeller för att utöka antalet möten mellan levande musik och publik.

Projektet riktar sig till det fria musiklivet, det vill säga fritt verksamma professionella, svenska eller internationella, musiker, musikskapare, producenter och arrangörer i Sverige.

Mer information om Samspel finns på www.samspelsverige.se.

Det pågående projektet baseras på MAIS förstudie Nationella turnéstrukturer.

 

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på vår webbplats